Kapitola 8. Shell

Obsah
Užívatelia
Príkazový riadok
Bourne Again Shell (bash) - Znovu zrodený shell
Virtuálne terminály
Zhrnutie

V grafickom prostredí je rozhranie zabezpečované programom, ktorý vytvára okná, rolovacie lišty, menu atď. V prostredí príkazového riadku, je užívateľské rozhranie poskytované “shell”-om, ktorý interpretuje príkazy a všeobecne robí veci použiteľnými. Ihneď po prihlásení (,ktoré je popísané v tejto kapitole) sa užívatelia dostávajú do shell-u a môžu robiť to, čo potrebujú. Táto kapitola slúži ako úvod do shell-u a to najpoužívanejšieho shell-u medzi užívateľmi Linux-u - Bourne Again Shell-u (bash-u). Detailnejšie informácies, o ktorejkoľvek téme spomínanej v tejto kapitole, nájdete v manuálovej stránke bash(1).

Užívatelia

Prihlasovanie

Takže, predpokladáme, že máte bežiaci systém a hľadíte na niečo, čo vyzerá asi takto:

   Welcome to Linux 2.2.14
   darkstar login:

Hmm... nikto nepovedal nič o login-e. A čo je to darkstar? Nemajte obavy. Pravdepodobne ste omylom nevyštartovali hyper-priestorový comm-link na Imperiálny umelý mesiac. (Obávam sa, že protokol hyper-priestorového comm-linku v súčasnosti nie je podporovaný Linux-ovým jadrom). Nie, darkstar je len meno jedného z vašich počítačov a zobrazovanie jeho mena je prednastavené. Ak ste špecifikovali meno vášho počítača počas inštalácie, mali by ste vidieť toto meno namiesto darkstar.

Čo sa týka login-u. Ak sa prihlasujete po prvýkrát, mali by ste sa prihlásiť ako root. Systém si vypýta heslo; ak ste nejaké nastavili počas inštalácie, tak to je to, čo sa od vás požaduje. Ak nie, tak jednoducho stlačte enter. A je to -- ste vnútri!

Root: Superužívateľ

Oukej, kto alebo čo je “root”? A čo robí s kontom na vašom systéme?

Nuž, vo svete Unix-u a podobných operačných systémov (,ako je aj Linux), sú užívatelia a potom existujú ešte užívatelia. Detailnejšie sa tým budeme zaoberať neskôr, ale dôležité je vedieť, že root je užívateľ nad všetkými užívateľmi; root je vešemocný a vševediaci a nikto nesmie neposlúchať root-a. Jednoducho to nie je dovolené. Root je to, čo voláme “superužívaeľ” a plným právom. A najlepšie na tom je to, že root ste vy.

Super, čo?

Ak si nie ste istí: áno, je to super. Háčik je v tom, že root je tým pádom schopný pokaziť, čo ho len napadne. Možno by ste mali odskočiť do Kapitoly 12 a pozrieť sa, ako sa pridáva užívateľ; potom sa prihláste ako tento užívateľ a pokračujte. Tradičná múdrosť hovorí, že najlepšie je byť superužívateľom, len keď je to absolútne nevyhnutné, aby ste minimalizovali možnosť, že náhodou niečo pokazíte.

Mimochodom, ak sa rozhodnete, že chcete byť root-om, zatiaľ čo ste prihlásený ako niekto iný, žiaden problém. Len použite program su(1). Spýta sa vás na root-ove heslo a potom vás spraví root-om, pokiaľ neodídete príkazom exit alebo logout. Tiež sa môžete stať akýmkoľvek iným užívateľom pomocou su, za predpokladu, že viete užívateľovo heslo: su logan, vás napríklad urobí mnou.