Kapitola 11. Riadenie procesov

Obsah
Umiestnenie do pozadia
Umiestnenie do popredia
ps
kill
top
Zhrnutie

Každý bežiaci program sa nazýva proces. Medzi procesy patrí všetko. Počnúc vecami ak je X Window Systém po systémové programy (démony), ktoré sa štartujú pri bootovaní počítača. Každý proces beží ako nejaký užívateľ. Procesy, ktoré sa štartujú počas bootovanie bežia ako root alebo nobody(nikto). Procesy, ktoré naštartujete vy, bežia ako vy. Procesy naštartované nejakým iným užívateľom bežia ako títo užívatelia.

Môžete riadiť všetky procesy, ktoré naštartujete. Navyše root môže riadiť všetky procesy v systéme, vrátane tých, ktoré boli naštartované inými užívateľmi. Procesy možno riadiť a monitorovať pomocou niekoľkých programov a tiež pomocou niekoľkých príkazov shell-u.

Umiestnenie do pozadia

Programy naštartované z príkazovej riadky sú naštartované na popredí. To umožňuje aby ste videli celý ich výstup a interagovať s nimi. Napriek tomu existujú niektoré prípady, keď by ste chceli aby program bežal bez toho aby zaberal váš terminál. To sa volá bežať program na pozadí, a existuje niekoľko spôsobov ako to urobiť.

Prvý spôsob ako umiestniť proces do pozadia je pridať znak ampersand na koniec príkazového riadku, keď naštartujete program. Napríklad, predpokladajme, že chete použiť riadkový prehrávač mp3 amp na prehrávanie adresára plného mp3-jek, ale potrebujete robiť aj niečo iné na tom istom termináli. Nasledujúci príkaz naštartuje amp na pozadí:

   $ amp *.mp3 &

Program bude normálne bežať, ale vy dostanete naspäť prompt.

Iný spôsob ako umiestniť proces na pozadie je, urobiť to počas behu. Najprv naštartujte program. Kým beží, stlačte control+z. To preruší proces. Prerušený proces je vlastne pozastavený. Prestane v tomto momente bežať, ale možno ho kedykoľvek znova naštartovať. Keď ste raz už prerušili proces, dostanete naspäť prompt. Takýto proces môžete umiestniť na pozadie napísaním:

   $ bg

Teraz prerušený proces beží na pozadí.