Kapitola 13. Základné sieťové programy

Obsah
ping
finger
telnet
FTP klienti
email
lynx
wget
traceroute
Rozhovory s inými ľuďmi
Zhrnutie

Sieť sa skladá z niekoľkých navzájom prepojených počítačov. Sieť môže byť jednoduchá, pozostávajúca z niekoľkých počítačov u vás doma alebo v kancelárii, alebo komplikovaná ako veľká univerzitná sieť alebo dokonca celý Internet. Keď je váš počítač časťou siete, máte prístup k iným systémom na sieti buď priamo alebo cez služby ako sú e-mail alebo web.

Existuje množstvo sieťových programov, ktoré môžete použiť. Niektoré sú užitočné na diagnostiku, či všetko funguje tak ako má. Iné (ako napríklad programy na čítanie pošty alebo webové prehliadače) sú dobré na to aby ste urobili svoju prácu a boli v kontakte s inými ľuďmi.

ping

ping(8) posiela ICMP ECHO_REQUEST paket na špecifikovaný počítač. Ak ten odpovie, dostanete naspäť ICMP paket. Znie to divne? Nuž môžete “ping”-núť IP adresu aby ste sa dozvedeli či daný počítač beží. Ak žiadna odpoveď nepríde, viete, že niečo nie je v poriadku. Tu je príklad konverzácie medzi dvoma Linux-ovými užívateľmi:

Užívateľ A: Loki-ho je opäť dole.

Užívateľ B: Si si istý?

Užívateľ A: Hej, skúsil som ho ping-núť, ale nedostávam žiadnu odpoveď.

Toto sú prípady, ktoré robia z ping-u veľmi užitočný program na denné použitie. Poskytuje veľmi rýchly spôsob, ako zistiť či daný stroj beží a je pripojený na sieť. Základná syntax je takáto:

   $ ping <ip address or hostname>

Samozrejme, existuje niekoľko prepínačov, ktoré možno špecifikovať. Viac informácií nájdete v manuálovej stránke ping(1).