Kapitola 14. Archívy súborov

Obsah
gzip
bzip2
tar
zip
Zhrnutie

Pod Slackware Linux-om existuje niekoľko programov, ktoré možno použiť na kompresiu a archivovanie súborov. Tieto programy sú zvlášť užitočné pre vytváranie záloh a posielanie kópií súborov medzi počítačmi cez sieťové spojenie. Existujú programy určené pre prácu s archívmi Unix-ového formátu, ale aj Windows-ovými archívmi.

gzip

gzip(1) je GNU kompresný progam. Vezme jeden súbor a skompresuje ho. Jeho základné použítie je nasledovné:

  $ gzip infile

Výsledný súbor bude pomenovaný infile.gz a zvyčajne bude menší než vstupný súbor. Všimnite si, že infile.gz nahradí infile. To znamená, že infile už viac neexistuje, ale gzip-ovaná kópia áno. Normálne textové súbory sa kompresujú dobre, zatiaľ čo jpeg obrázky, mp3-ky a iné podobné súbory sa nekompresujú príliš dobre pretože už sú raz kompresované. Takéto základné použitie má za následok rovnováhu medzi výslednou veľkosťou súboru a časom potrebným na kompresiu. Maximálnu kompresiu možno dosiahnuť takto:

  $ gzip -9 infile

Teraz na kompresovanie súboru zaberia viac času, ale výsledok bude taký malý ako to len gzip dokáže. Použitím nižších hodnôt v prepínači na príkazovej riadke spôsobíte rýchlejšiu kompresiu, ale súbor nebude tak moc skompresovaný.

Dekompresovanie gzip-ovaných súborov možno urobiť dvama príkazmi, ktoré sú vlastne jedným programom.gzip dekompresuje ľubovoľný súbor s príponou, ktorú pozná. Rozoznávané prípony sú tieto:.gz, -gz, .z, -z, .Z, alebo -Z. Prvá metóda spočíva v zavolaní gunzip(1) na súbor, takto:

  $ gunzip infile.gz

To zanechá dekompresovanú verziu infile v aktuálnom adresári, a prípona .gz bude odstránená z mena súboru.

Iný spôsob ako dekompresovať gzip-ovaný súbor je zavolať gzip na súbor:

  $ gzip -d infile.gz

To spôsobí presne rovnaké správanie ako volanie guznip. Dôvod je jednoduchý: gunzip je jednoduch symbolická linka na /bin/gzip:

  $ cd /usr/bin
  $ ls -l gunzip
  lrwxrwxrwx  1 root root 9 Feb 2 09:45 gunzip -> /bin/gzip

takže spustenie gunzip je vlastne spustenie gzip s iným menom. Program si môže zistiť ako sa volá a vykonať zodopovedajúcu ackiu. V tomto prípade gzip bude vedieť, že je volaný ako gunzip a dekompresuje súbor. Preto môžete použiť gzip alebo gunzip na dekompresovanie ľubovoľného gzip-ovaného súboru.