Kapitola 16. Manažovanie softwarových balíkov vo Slackware

Obsah
Prehľad formátu balíkov
Nástroje na prácu so softwarovými balíkmi
Vytváranie balíkov
Vytváranie značiek a značkovacích súborov (pre inštaláciu)
Zhrnutie

Softwarový balík je zväzok prepojených programov, ktoré sú pre vás pripravené na inštaláciu. Ak ste stiahli archív zdrojového kódu, budete ho musieť nakonfigurovať, skompilovať a nainštalovať ručne. So softwarovým balíkom je toto už urobené za vás. Všetko čo musíte urobiť, je, naištalovať balík. Iný užitočný prípad používania softwarových balíkov, je ten, že je veľmi jednoduché mazať a upgradovať ich, ak sa tak rozhodnete. Môžete inštalovať, mazať, upgradovať vytvárať a skúmať balíky veľmi jednoducho.

Prehľad formátu balíkov

Prv než sa naučíme používať nástroje, mali by ste sa oboznámiť s formátom Slackwar-ového balíka. Balik je jednoducho tar archívny súbor, ktorý bol skompresovaný pomocou gzip. Balík je tvorený tak, že môže byť rozbalený do hlavného súborového systému.

Tu je vymyslený program a jeho ukážkový balík:

  ./
  usr/
  usr/bin/
  usr/bin/makehejaz
  usr/doc/
  usr/doc/makehejaz-1.0/
  usr/doc/makehejaz-1.0/COPYING
  usr/doc/makehejaz-1.0/README
  usr/man/
  usr/man/man1
  usr/man/man1/makehejaz.1.gz
  install/
  install/doinst.sh
  

Aby ho balíkový systém nainštaloval, rozbalí tento súbor do hlavného adresára. Bude vytvorená položka v databáze balíkov, ktorá bude obsahovať obsah balíka, tak aby mohol byť neskôr upgradovaný alebo vymazaný.

Všimnite si podadresár install/. To je špeciálny adresár, ktorý obsahuje po-inštalačný skript nazvaný doinst.sh. Ak balíkový systém nájte tento súbor, vykoná ho po naištalovanií balíka.

Iné skripty môžu byť vložené do balíka, ale tými sa budeme podrobnejšie zaoberať v sekcii nazvanej makepkg.