Predslov

Slackware Linux operačný systém je výkonná platforma pre počítače založené na procesoroch Intel. Je vytvorený tak aby bol stabilný, bezpečný a funkčný, či už ako vysoko-výkonný server ako aj silná pracovná stanica.

Cieľom tejto knihy je dať vám podklady pre začatie používania operačného systému Slackware Linux. Jej cieľom nie je pokryť každý jeden aspekt tejto distribúcie, ale skôr predviesť čo dokáže a dať vám základnú a funkčnú znalosť systému.

Dúfame, že tak ako budete získavať skúsenosť so Slackware Linux-om, tak sa táto kniha stane užitočnou referenčnou príručkou. Tiež dúfame, že ju požičiate všetkým svojim priateľom, keď sa prídu pýtať na ten “super operačný systém Slackware Linux, ktorý beží na vašom počítači”.

Hoci táto kniha možno nie je román, snažili sme sa ju urobiť tak zábavnou, ako sa to len dá. Pri troche šťastia s nami uzavrú filmovú zmluvu. Prirodzene, tiež dúfame, že sa dokážete z nej niečo naučiť a bude pre vás užitočná.

A teraz môže predstavenie začať.

Konvencie použité v tejto knihe

Táto kniha je napísana v SGML s použitím DocBook 4.0 DTD. Z toho dôvodu sme použili vstavané prvky DocBook pre odkazy na mená súborov, príkazy a odkazy do obsahu. Vďaka tomu sme dosiahli konzistentné typy písma vo všetkých aspektoch knihy. Skôr než budeme pokračovať, mali by ste sa oboznámiť s niektorými z nich.

Kedykoľvek spomenieme príkaz, ktorý máte spustiť, bude to vyzerať takto:

   prikaz

V zriedkavých prípadoch, príkaz môže byť dlhší ako je miesto na jednom riadku tejto knihy. Ak sa to stane, tak tento príkaz zalomíme na ďalší riadok a použijeme spätné lomítko na vyznačenie toho, že príkaz pokračuje. Tu je príklad:

   ifconfig eth0 192.168.1.10 broadcast 192.168.1.255 \
   netmask 255.255.255.0

Po celej knižke sa spomínajú mená súborov a adresárov. Tie budú vyzerať takto:

   subor
   adresar

Odpis obrazovky s výstupom príkazu a obsah konfiguračných súborov sa tiež vyskytnú. Tie budú zobrazené týmto typom písma:

   command output

Niekedy, keď napíšeme zoznam príkazov, ktoré máte spustiť, zobrazíme ich, ako keby boli spúšťané z ukážkového skriptu. Ak príkaz má byť spustený bežným užívateľom, napíšeme ho za promptom, ktorým je znak dolár ($). Ak príkaz má byť spustený ako root, napíšeme ho za promptom, ktorým je značka hash (#).