Základy Slackware Linux-u

Oficiálny sprievodca Slackware Linux-om

David Cantrell

Logan Johnson

Chris Lumens

Preklad: Rastislav Staník, a.k.a. rastos

(prečítajte si poznámky k prekladu)

Táto dokumentácia je licencovaná podla podmienok GNU General Public License. Kópiu tejto licencie môžete nájst v Prílohe A.

Linux je registrovaná obchodná značka Linusa Torvaldsa. Slackware je registrovaná obchodná značka BSDi a Patricka Volkerdinga.


Obsah
Predslov
Konvencie použité v tejto knihe
I. Úvod
1. Úvod do Slackware Linux-u
Čo je to Linux?
Čo je to Slackware?
Open Source a Free Software
2. Pomoc
Pomoc systému
Online Pomoc
II. Inštalácia
3. Inštalácia
Ako získať Slackware
Požiadavky na systém
Zhrnutie
III. Konfigurácia
4. Systémová konfigurácia
Prehľad systému
Výber jadra
Zhrnutie
5. Konfigurácia siete
Sieťový Hardware
Sieťové nástroje
Súbory v adresári /etc
rc.inet1
rc.inet2
NFS (Network File System)
tcp_wrappers
Zhrnutie
6. Systém X Windows
xf86config
XF86Setup
Konfiguračné súbory relácie
Servery a manažéry okien
Výber pracovnej plochy
Exportovanie displeja
Zhrnutie
7. Bootovanie
LILO
LOADLIN
Dual Booting
Zhrnutie
IV. Používanie Slackware Linux-u
8. Shell
Užívateľa
Príkazový riadok
Bourne Again Shell (bash)
Virtuálne terminály
Zhrnutie
9. Štruktúra súborového systému
Vlastníctvo
Prístupové práva
Linky
Pripájanie zariadení
Pripájanie sieťových súborových systémov (NFS)
Zhrnutie
10. Práca so súbormi a adresármi
ls
cd
more
less
cat
touch
echo
mkdir
ln
cp
mv
rm
rmdir
Zhrnutie
11. Riadenie procesov
Umiestnenie procesu do pozadia
Umiestnenie procesu do popredia
ps
kill
top
Zhrnutie
12. Základy administrácie systému
Užívatelia a skupiny užívateĺov
Správne zastavenie systému
Zhrnutie
13. Základné príkazy pracujúce so sieťou
ping
finger
telnet
FTP klienti
email
lynx
wget
traceroute
Komunikácia s inými ľuďmi
Zhrnutie
14. Archívy súborov
gzip
bzip2
tar
zip
Zhrnutie
15. vi
Spúšťanie vi
Módy
Otváranie súborov
Ukladanie súborov
Ukončenie vi
Konfigurácia vi
vi klávesy
Zhrnutie
16. Manažovanie softwarových balíkov vo Slackware
Prehľad formátu softwarových balíkov
Nástroje na prácu so softwarovými balíkmi
Vytváranie softwarových balíkov
Vytváranie značiek a značkovacích súborov (pre inštaláciu)
Zhrnutie
17. ZipSlack a BigSlack
Čo je to ZipSlack/BigSlack?
Ako získať ZipSlack/BigSlack
Inštalácia
Bootovanie ZipSlack/BigSlack
Inštalovanie, odinštalovávanie, a upgradovanie softwaru
Najčastejšie problémy
Ako získať pomoc
Zhrnutie
Register
A. GNU General Public License
Preambula
PODMIENKY KOPÍROVANA, DISTRIBUOVANIA A MODIFIKOVANIA
Ako aplikovat tieto termíny na váš nový program