Sieťové nástroje

ifconfig

Teraz, keď vaše jadro vie hovoriť s vaším sieťovým hardwarom, potrebujeme spôsob, ktorým software povie jadru, aby mu odovzdalo nejaké informácie a opačne. Potrebujeme nakonfigurovať rozhranie. Potrebujeme ifconfig(8).

ifconfig sa asi najlepšie vysvetlí na príklade; mohli by ste sa pozrieť na váš súbor rc.inet1 ( popísaný v sekcii nazvanej rc.inet1), aby ste videli, ako sa to robí tam. Najednoduchší a najbežnejší spôsob vyzerá asi takto:

   # ifconfig eth0 192.168.1.10 broadcast 192.168.1.255 \
   netmask 255.255.255.0

Tento riadok nahodí eth0 (prvé ethernetové rozhranie; pre token ring použite tr0, pre ppp zasa ppp0, atď.) s IP 192.168.1.10, a broadcast adresou 192.168.1.255 (celá podsieť 192.168.1) a sieťovou maskou 255.255.255.0 ( čím sa naznačuje, že všetky tri prvé časti “bodkovej štvorice” IP adresy hovoria o sieti, zatiaľ čo posledná časť .10, hovorí o počítači). Pokiaľ len nerobíte niečo zvláštne, musíte takmer vždy použiť broadcast adresu, to znamená prvé tri časti vašej IP adresy nasledované číslom 255. Takmer vždy môžete použiť sieťovú masku 255.255.255.0. Ak robíte niečo zvláštne, pravdepodobne viete dosť na to, aby táto časť knihy nebola pre vás nejak zvlášť užitočná.

ifconfig tiež môže byť použitý na to, aby ste sa pozreli, čo sa deje. Spustite ho bez akýchkoľvek parametrov a dostanete zoznam všetkých vašich súčasných sieťových rozhraní a ich nastavení.

route

Aby jadro vedelo, kam má posielať data, udržuje si smerovaciu tabuľku. Nepôjdeme moc do detailov, ale môžete si pozrieť smerovaciu tabuľku spustením /sbin/route(8). route -n vám dá IP adresy bez mien, to je užitočné, ak máte problém spojiť sa s vaším name serverom, alebo ak jednoducho nie ste zvedaví na iluzórny svet doménových mien. Našťastie, ak máte jednoduchý sieťový setup (ako má väčšina ľudí), jadrá verzie 2.2 automaticky vytvoria potrebné smerovacie tabuľky za vás.

netconfig

netconfig je časťou setup programu v Slackware-i, ale podobne, ako väčšina komponentov setup-u, môže byť spustená samostatne. netconfig je veľmi priamočiary a prevedie vás cez nastavenia základného sieťového pripojenia. Je to zlášť dobrý program, ktorý môžete použiť, ak nie ste veľmi oboznámený so sieťovými rc súbormi. Keď spustíte netconfig, pozdraví vás táto obrazovka:

Potom sa vás opýta na meno vášho počítača a meno domény. Jednoducho si môžete niečo vymyslieť pre obidve tieto položky, pokiaľ len neinštalujete server, alebo iný počítač, ktorý bude používať veľa ľudí. Potom sa vás opýta, či budete používať statickú IP adresu, DHCP, alebo len loopback.

Ak sa nebudete pripájať na sieť, vyberte si loopback. Ak inštalujete počítač, ktorý bude pripojený na univerzitnú sieť, alebo sieť veľkého úradu, mali by ste použiť DHCP. Inak si vyberte statickú IP adresu. Potom budete musieť vložiť IP adresu vášho počítača, sieťovú masku, broadcast adresu a adresu name servera. netconfig vám povie, ako prísť ku všetkým tým číslam.

pppsetup

Slackware obsahuje nástroj pppsetup na konfigurovanie dialup pripojenia k ISP. Nachádza sa v balíku ppp.tgz v softwarovej sérii N. pppsetup používa rovnaké rozhranie, ako program setup. Ak sa nepamätáte, ako používať toto rozhranie, pozrite sa na základné inštrukcie späť do sekcie nazvanej Program setup v Kapitole 3. pppsetup sa vás opýta sériu otázok a nastaví niekoľko konfiguračných súborov v /etc/ppp za vás. Ako root spustite pppsetup; teraz vás prevedieme cez otázky.

Telefónne číslo

Prvá otázka sa pýta na telefónne číslo k vášmu ISP s predponou vyjadrujúcou typ vytáčania. Vo väčšine prípadov budete chcieť použiť tónovú voľbu. Ak telefónne číslo vášho ISP je 555-1013 a používate tónovú voľbu, vložíte do dialógového boxu atdt5551013.

Ak máte hovor čakajúci na telefónnej linke a chcete ho zakázať po dobu pripojenia (čo je asi dobrý nápad), vložte niečo takéto do dialógového boxu: atdt*70,5551013

Čiarka je povinná. Vkladá 1,5 sekundovú pauzu pred *70 aby ste zakázali čakanie hovorov a vložili telefónne číslo ISP. Bez čiarky to nebude fungovať.

Modemové zariadenie

Ďalej vyberte, kde je pripojený váš modem. Ak viete, ktoré COM zariadenie to bolo pod Windows, môžete vybrať jeho ekvivalent zo zoznamu. Inak môžete potrebovať trochu experimentovania. Najlepšia cesta je začať na ttyS0 a postupne sa prepracovávať nižšie v zozname.

Modem baud rate - rýchlosť modemu

Ďalej si vyberte rýchlosť, ktorá je najbližšia vášmu modemu. Ak ju neviete, môžete sa skúsiť pozrieť na krabičku modemu, alebo dokumentáciu, ktorá s ním prišla. Každá voľba má niekoľko príkladov, takže by to nemalo byť ťažké zistiť.

Callback - spätné volanie

Odteraz sa budete musieť obracať na informácie, ktoré vám dal váš ISP. ISP zriedka používajú spätné volanie, takže pravdepodobne môžete bez obáv zvoliť “NO”. Spätné volanie znamená, že keď vytočíte číslo vášho ISP, oni vám zavolajú naspäť a až potom sa môžete prihlásiť.

Ak musíte používať spätné volanie, vyberte si “YES”. Potom dostanete otázku na vaše telefónne číslo, prihlasovacie meno a heslo. Môže byť, že nemusíte zadať iniciálne prihlasovacie meno a heslo. Nakoniec dostanete otázku, akú autentifikačnú schému používa váš ISP. Ak používa CHAP alebo PAP, vyberte si “YES”. Neskôr budete toto musieť nastaviť presnejšie. Ak nepoužívajú ani jedno, vyberte si “NO” a pozrite si sekciu “Chat script” nižšie.

Modem init string - inicializačný skript modemu

Pokiaľ len nemáte nejaký zvláštny modem, môžete jednoducho stlačiť enter, aby ste potvrdili defaultný inicializačný reťazec (“AT&FH0”). Inak sa obráťte na akúkoľvek dokumentáciu, ktorá prišla s vaším modemom, aby ste zistili aký inicializačný reťazec máte použiť.

Doménové meno

Teraz, budete musieť vložiť doménové meno vášho ISP. To bude niečo v tvare “example.net”, “slackware.com”, alebo niečo podobné (Dobre, celkom isto to nebude slackware.com :)

DNS IP adresa

Váš ISP by vám mal poskytnúť IP adresu ich name-servera. Ak máte túto IP adresu, naklepte ju do do okienka. V opačnom prípade, sa spojte s ISP, aby ste sa dozvedeli aké číslo použiť.

Autentifikačná metóda

Na získanie odpovede na túto otázku môžeme potrebovať niekoľko pokusov a omylov. Môžete potrebovať zistiť, či váš ISP používa CHAP, PAP alebo ani jedno, pre autentifikáciu užívateľov. Najjednoduchší spôsob, ako to zistiť, je zatelefonovať ISP. Ale ak po pripojení dostanete výzvu na prihlásenie a heslo, mali by ste najskôr vybrať "SCRIPT". Inak sa skontaktujte s vaším ISP, aby ste zistili, ktorú z týchto možností máte použiť.

PAP alebo CHAP

Ak ste si vybrali “PAP”, alebo “CHAP”, na obrazovke s výberom autentifikačnej metódy, dostanete otázku na užívateľské meno. Váš ISP by vám mal prideliť užívateľské meno. Ak tak neurobil, je niečo strašne zle. Budete ich musieť kontaktovať a získať užívateľské meno.

Potom vložte heslo, ktoré vám ISP pridelí do okienka v nasledujúcom dialógovm okne.

Chat script

Ak ste vybrali “SCRIPT” na obrazovke s výberom autentifikačnej metódy, dostanete sa do, vcelku dlhej, diskusie o tom, čo to chat script vlastne je. Venujte jej pozornosť, pretože všetko popisuje veľmi dobre. V podstate musíte povedať aké informácie ISP pošle a čo by váš počítaš mal poslať späť, aby sa prihlásil.

Potom sa dostanete do slučky, v ktorej budete zadávať text, ktorý bude váš počítač očakávať od vášho ISP, nasledovaný informáciou, ktorú by mal poslať späť. Túto slučku môžete ukončiť, ak stlačíte enter do prázdneho okienka.

Hotovo

Nakoniec si budete môcť pozrieť všetky konfiguračné súbory ppp. Nemôžete vlastne s nimi nič moc urobiť, ale aspoň môžete všetko naposledy skontrolovať. Stlačte enter, aby ste všetko uložili a ukončili pppsetup.

Táto obrazovka má tiež veľa informácií o tom, ako vytvoriť dialup pripojenie a ako ho zrušiť, keď budete chcieť. Základná idea je táto: ako root, spustite ppp-go, aby ste naštartovali pripojenie. Keď dostanete lokálnu a vzdialenú IP adresu, ste pripojení na Internet. Keď chcete skončiť, spustite ako root ppp-off a tým dôjde k ukončeniu pripojenia.