Súbory v /etc

/etc/inetd.conf

V sieťovo zameranom operačnom systéme nie je zriedkavé bežanie mnohých služieb. Typické je, že pre každú službu, ktorá je poskytovaná musí niekde sedieť program a čakať na pripojenia, čo môže byť trocha zaťažkávajúce na systéme, kde beží veľa takýchto serverov. Aby sa zmiernila táto záťaž, vznikol inted. inted je “internet super-server”-- niekde sedí a čaká na pripojenia na mnohých soketoch, a keď sa nejaké príde, inted odštartuje príslušný server, aby ho obslúžil. Takto sa mnohé čakajúce servery redukujú na jeden.

/etc/inetd.conf je konfiguračný súbor pre inted. Špecifikuje, ktoré servery majú byť spustené pre ktoré pripojenia. V manuálovej stránke inetd(8), samozremje nájdete viac detailnejších informácií, ale vrhnime rýchlo pohľad na základný riadok nejakej služby:

  ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd wu.ftpd -l -i -a

Toto je riadok pre ftp server. Všimnite si prvé meno protokolu (“ftp”) a na konci príkaz, ktorým sa má odpovedať. V tomto prípade, program, ktorým sa má odpovedať na pokus o pripojenie je /usr/sbin/tcpd; je to “wrapper” program, ktorý poskytuje isté základné bezpečnostné možnosti pre server, ktorý obaľuje. wu.ftpd je náš skutočný ftp server, ale ten je spúšťaný z tcpd. Viac informácií o tcpd nájdete v sekcii nazvanej tcp_wrappers.

Podobne ako v mnohých systémových súboroch, riadky v inetd.conf môžu buť odkomentované znakom #; môžete pridávať, alebo uberať služby z inetd jednoducho zakomentovaním alebo nezakomentovaním ich riadku a reštartovaním inetd.

/etc/resolv.conf

Toto je súbor, ktorý hovorí zvyšku systému, kde získať DNS informácie. Akékoľvek name servery, ktoré používate sú zapísané tu, rovnako ako doménové meno počítača. Tu je príklad resolv.conf (z laptopu, na ktorom toto píšem ninja.tdn):

  domain tdn
  nameserver 192.168.1.1
  search tdn. slackware.com

Prvý riadok popisuje doménové meno ninju; to je všetko po mene počítača v mojej adrese. Druhý riadok je DNS server pre našu domácu sieť. Môžete tam mať takýchto riadkov koľko len chcete; tie budú kontaktované v poradí od prvého po posledného kedykoľvek nejaký program bude potrebovať vyhľadať doménové meno korešpondujúce IP adrese.

Posledný riadok je trochu zaujímavjší. Popisuje akékoľvek doménové mená, ktoré by mali byť pre môj systém predpokladané mojím systémom. Napríklad predpokladajme, že mám počítače zuul.tdn a hejaz.slackware.com. Môžem jednoducho urobiť ping zuul respektíve ping hejaz aby som ich pingol. To preto, že ping najprv skúsi pridať “.tdn” k menu zuul, nájde zhodu a použije ju. V prípade “hejaz”, najprv skúsi “hejaz.tdn”. Tam neexistuje zhoda, takže sa skúsi “hejaz.slackware.com”-- bingo. Všimnite si, že všetky domény vymenované v riadku search musia končiť s '.' okrem poslednej; ak je tam len jedna, je posledná a nepotrebuje pripojenú '.'.

/etc/hosts

Súbor hosts umožňuje najjednoduchší spôsob doménového vyhľadávania. Je to zoznam mien počítačov a ich korešpondujúcich IP adries. To je užitočné v malých sieťach, kde DNS nestojí za námahu, v prípadoch, kde DNS je nespoľahlivé atď., alebo je používané počítačom počas štartovania systému, keď žiadne name servery nie sú dostupné. Môj môže vyzerať asi takto:

  127.0.0.1 localhost
  192.168.1.32  ninja.tdn ninja

Prvý riadok by mal vysvetľovať sám seba. Druhý však asi nie. Môžete vymenovať toľko mien a aliasov pre adresu, koľko len chcete, oddelené medzerou. Takže ja mám “192.168.1.32” preložené na “ninja.tdn” (a naopak), ale alias “ninja” môže byť tiež použitý keď som príliš lenivý napísať “.tdn” ( čo je väčšinu času).