rc.inet1

/etc/rc.d/rc.inet1 je súbor používaný na nastavenie sieťovej “infraštruktúry”-- inicializuje zariadenia a nastavuje adresy a smerovacie tabuľky. Súbor rc.inet1, ktorý je dodávaný so Slackware-om je poriadne okomentovaný, takže sa budeme len opakovať, keď ho tu prejdeme ešte raz.