rc.inet2

Súbor /etc/rc.d/rc.inet2 je tu, aby sa postaral o druhú časť sieťovania: nastavuje služby a démony a obstaráva akékoľvek zostávajúce sieťové voľby. Pozrime sa na ukážkový blok:

   # Start the NAMED/BIND name server:
   if [ -f ${NET}/named ]; then
      echo -n " named"
      ${NET}/named -u daemon -g daemon
   fi

Dôležitý riadok je ten štvrtý, ktorý vlastne odštartuje named(8). Zvyšok je len omáčka: podmienka “if” kontroluje, či je skutočne nainštalovaný príkaz named tam, kde ho skript očakáva a riadok echo vypisuje oznam na obrazovku, že named sa spúšťa, keď systém bootuje. Zistíte, že vačšina serverov štartujúcich z rc.inet2 sa spúšťajú z blokov, ako je tento; jednoduchý test, aby sa zistili zrejmé dôvody, kedy by sa nemali štartovať, odreportovanie o tom, že boli naštartované a nakoniec odštartovanie služieb samotných. Opäť rc.inet2 je poriadne okomentovaný; chvíľu sa v ňom pohrabte.