XF86Setup

Iný spôsob ako nakongurovať X je, že použijeme XF86Setup, grafický konfiguračný program, ktorý je časťou balíka xset.tgz. Budete tiež potrebovať nainštalovať balík xvg16.tgz.

Aby ste spustili XF86Setup, prihláste sa ako root a napíšte:

   # XF86Setup

Ak už máte súbor /etc/XF86Config (pretože ste už konfigurovali X), dostanete otázku, či chcete použiť existujúci súbor XF86Config pre defaultné hodnoty. Inak budete prepnutý priamo do grafického módu.

Obrázok 6-1.Úvodná obrazovka XF86Setup-u.

XF86Setup je veľmi podobný xf86config. Bude klásť rovnaké otázky, ale prezentuje sa v grafickom prostredí. Ak chcete vedieť, čo ktorá otázka znamená, obráťe sa na predchádzajúcu sekciu. XF86Setup vám tiež poskytne pomoc, takže by ste nemali mať žiadne problémy zistiť čo je čo.