Konfiguračné súbory relácie

xinitrc a ~/.xinitrc

xinit(1) je program, ktorý v skutočnosti štartuje X; zavoláte ho pomocou startx(1), takže ste si ho možno ani nevšimli (a pravdepodobne to ani nepotrebujete). Jeho konfiguračný súbor však rozhoduje o tom, ktoré programy (vrátane a hlavne správcu okien) sa spúšťajú, keď nabiehajú X. xinit najprv hľadá vo vašom domovskom adresári súbor .xinitrc. Ak taký súbor existuje, bude spustený; inak je použitý /var/X11R6/lib/xinit/xinitrc (systémový default). Tu je jednoduchý xinitrc súbor:

  #!/bin/sh
  # $XConsortium: xinitrc.cpp,v 1.4 91/08/22 11:41:34 rws Exp $

  userresources=$HOME/.Xresources
  usermodmap=$HOME/.Xmodmap
  sysresources=/usr/X11R6/lib/X11/xinit/.Xresources
  sysmodmap=/usr/X11R6/lib/X11/xinit/.Xmodmap

  # merge in defaults and keymaps

  if [ -f $sysresources ]; then
    xrdb -merge $sysresources
  fi

  if [ -f $sysmodmap ]; then
    xmodmap $sysmodmap
  fi

  if [ -f $userresources ]; then
    xrdb -merge $userresources
  fi

  if [ -f $usermodmap ]; then
    xmodmap $usermodmap
  fi

  # start some nice programs

  twm &
  xclock -geometry 50x50-1+1 &
  xterm -geometry 80x50+494+51 &
  xterm -geometry 80x20+494-0 &
  exec xterm -geometry 80x66+0+0 -name login

Všetky tie bloky “if” sú tu preto, aby zlúčili rôzne konfiguračné nastavenia z iných súborov. K .Xresources sa dostaneme za chvíľku , ale .Xmodmap necháme tak. Zaujímavá časť súboru sa nachádza až na jeho konci, kde sa spúšťajú rôzne programy. Táto X relácia sa začne so správcom okien twm(1) , hodinami a troma terminálmi. Všimnite si exec pred posledným xterm-om. Tento príkaz nahradí aktuálny shell (ten, ktorý vykonáva tento xinitrc skript) týmto príkazom xterm(1). Keď užívateľ ukončí tento xterm, tak sa skončí X relácia.

Aby ste si prispôsobili nabiehanie X, okopírujte defaultný /var/X11R6/lib/xinit/xinitrc do ~/.xinitrc a upravte ho tak, že nahradíte tieto riadky programu čímkoľvek, čo chcete. Ten môj končí jedoducho takto:

  # Start the window manager:
  exec startkde

Všimnite si, že exituje viacero súborov xinitrc.* v /var/X11R6/lib/xinit, ktoré zodpovedajú rôznym správcom okien a GUI. Môžete použiť ktorýkoľvek z nich, ak chcete.

.Xresources a .Xdefaults

Mnohé X programy používajú systém nazvaný X Resource Database, aby získali rôzne užívateľove preferencie (fonty, farby, atď.) Táto databáza je spravovaná pomocou programu xrdb(1), ktorý pravdepodobne nebudete nikdy musieť spúšťať priamo. Namiesto toho ho spúšťa Slackware z xinitrc. Súbor, ktorý xinitrc odovzda xrdb aby v ňom hľadal definíciu nastavení je ~/.Xresources. xrdb tiež nahrá ~/.Xdefaults, takže ktorékoľvek z týchto mien súborov zafunguje. Minimálny súbor.Xresources vyzerá takto:

  xterm*background: black
  xterm*foreground: gray
  xterm*scrollBar: true
  xterm*font: -*-lucidatypewriter-*-r-*-*-15-*-*-*-*-*-*-*

Tieto štyri riadky špecifikujú konfiguračné informácie pre program xterm. X resource je zapísaný nasledovne:

program*voľba: nastavenie/hodnota

Teda príklad .Xresources, spomínaný vyššie, by mal vysvetľovať sám seba. Nenechajte sa popliesť riadkom s “font” ; X fonty sa vždy špecifikujú takýmto spôsobom.