Zhrnutie

V tejto kapitole ste sa naučili, ako konfigurovať X Window Systém použitím programu xf86config a XF86Setup. Mali by ste tiež vedieť, čo je to prostredie pracovnej plochy a čo je to správca okien a ako prepínať medzi jednotlivým možnosťami. Mali by ste byť schopní exportovať vašu X reláciu na iný počítač. V tomto momente by ste mali mať rozbehané a funkčné grafické prostredie.