LOADLIN

Iná možnosť bootovania, ktorú Slackware Linux ponúka, je LOADLIN. LOADLIN je DOS-ový program, ktorý možno použiť na naštartovanie Linux-u z bežiaceho systému DOS. Požaduje, aby jadro Linux-u bolo na DOS partícii tak, aby ho LOADLIN mohol správne nahrať a nabootovať systém.

Počas inštalačného procesu bude LOADLIN nakopírovaný do domovského adresára root-a ako .ZIP súbor. Pre LOADLIN neexistuje automatizovaný inštalačný proces. Budete potrebovať nakopírovať jadro Linux-u(/vmlinuz) a súbor LOADLIN z domovského adresára root-a na DOS partíciu.

LOADLIN sa vám zíde, ak by ste chceli urobiť bootovacie menu na vašej DOS partícii. Menu môžete pridať do vášho súboru AUTOEXEC.BAT tak aby vám dovolil vybrať medzi Linux-om a DOS-om. Pri zvolení Linux-u spustíte LOADLIN a tým nabootujete Slackware systém. Takýto súbor AUTOEXEC.BAT pod Windows 95 vám poskytne jednoduché boot menu:

  @ECHO OFF
  SET PROMPT=$P$G
  SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\
  CLS
  ECHO Prosím zvoľte si svoj operačný systém:
  ECHO.
  ECHO [1] Slackware Linux
  ECHO [2] Windows 95
  ECHO.
  CHOICE /C:12 "Vaša voľba? -> "
  IF ERRORLEVEL 2 GOTO WIN
  IF ERRORLEVEL 1 GOTO LINUX
  :WIN
  CLS
  ECHO Štartujem Windows 95...
  WIN
  GOTO END
  :LINUX
  ECHO Štartujem Slackware Linux...
  CD \LINUX
  LOADLIN C:\LINUX\VMLINUZ ROOT=<root partition device> RO
  GOTO END
  :END

Root partíciu budete musieť špecifikovať ako meno Linux-ového zariadenia, asi ako /dev/hda2, alebo niečo podobné. Takisto môžete použiť LOADLIN z príkazového riadku. Jednoducho ho použijete rovnakým spôsobom, ako vo vyššie spomínanom príklade. Dokumentácia programu LOADLIN obsahuje mnoho príkladov vysvetľujúcich jeho použitie.