Duálne Bootovanie

Mnohí užívatelia konfigurujú svoje počítače tak, aby mohli bootovať Slackware Linux a iný operačný systém. Nižšie popíšeme niekoľko typických scenárov bootovania, pre prípad, že s konfigurovaním vášho systému máte problém.

Windows 9x/DOS

Nakonfigurovanie počítača tak, aby na ňom mohli bežať Windows 9x a Linux, je pravdepodobnejšie najčastejší scenár duálneho bootovania. Existujú mnohé spôsoby, ako nastaviť bootovanie v takomto prípade. Táto časť popisuje dva z nich.

Často, keď sa konfiguruje systém s duálnym bootovaním, si človek perfektne naplánuje, kde čo pôjde, ale pokazí poradie inštalačných krokov. Je veľmi dôležité chápať, že operačný systém musí byť nainštalovaný v istej postupnosti krokov, aby nastavenie dual bootovania fungovalo. Linux ponúka kontrolu nad tým, čo, ak vôbec, sa zapíše do Master Boot Record-u. Preto odporúčame inštalovať Linux ako posledný. Windows by mali byť nainštalované ako prvé, pretože vždy zapíšu svoj zavádzač do Master Boot Record-u.

Použitie LILO

Vačšina ľudí dáva, na vyberanie medzi Linux-om a Windows, prednosť LILO-u . Ako sme spomínaly vyššie, Windows by ste mali nainštalovať ako prvé a Linux až potom.

Nech máme napríklad 47GB IDE hard disk, ako jediný disk vo vašom systéme. Predpokladajme, že chcete polovicu tohoto priestoru použiť pre Windows a polovicu pre Linux. To môže priniesť problém, keď sa pokúsite nabootovať Linux. Nepoznám konrétnu geometriu disku, ale je veľmi pravdepodobné, že tých 23,5GB disku bude ďaleko za 1024-tým cylindrom. Lepšie rozdelenie disku by bolo:

 
  1GB  Windows boot (C:)
  1GB  Linux root (/)
  22.5 Windows rôzne (D:)
  22.5 Linux /usr (/usr)
     

Tiež by ste si mali odložiť primerane veľký priestor pre Linux-ovú swap partíciu. Nepísané pravidlo radí, použiť diskový priestor rovnajúci sa dvojnásobku množstva RAM, ktorú máte. Systém so 64MB RAM by mal mať 128MB swap a tak ďalej.

Keď máte partície pripravené, mali by ste pokračovať nainštalovaním Windows. Keď sú tie nakonfigurované a funkčné, môžete nainštalovať Linux. Zvláštnu pozornosť venujte inštalácii LILO. Pri inštalovaní LILO by ste si mali zvoliť mód “expert”.

Začnite novú LILO konfiguráciu. Mali by ste ho nainštalovať do Master Boot Record-u tak, aby ste ho mohli použiť na výber medzi dvoma operačnými systémami. Z menu pridajte Linux partíciu a vašu Windows (alebo DOS) partíciu. Keď to máte hotové, môžete nainštalovať LILO.

Reštartujte počítač. LILO by sa malo nahrať a čakať na reakciu užívateľa. Stlačením klávesy Alt dostanete boot: prompt. Napíšte meno operačného systému, ktorý chcete nahrať (tieto mená ste si zvolili pri konfigurovaní LILO). Ak ste tie mená zabudli, stlačte klávesu Tab a dostanete zoznam operačných systémov, ktoré môžete nabootovať.

Ešte detailnejšiu konfiguráciu môžete dosiahnuť editovaním súboru /etc/lilo.conf na vašej Linuxovej partícii. Môžete ho nastaviť tak, aby zobrazilo textové menu a vždy zobrazovalo prompt. Napríklad, ak by som chcel, aby LILO zobrazovalo toto:

  System Boot Menu
  ================
  1 - Linux
  2 - Windows

  LILO boot:

Môj súbor /etc/lilo.conf by vyzeral takto:

  # LILO configuration file

  boot = /dev/hda
  vga = normal
  message = /boot/message

  image = /vmlinuz
   root = /dev/hda2
   label = 1
   read-only

  other = /dev/hda1
   label = 2
   table = /dev/hda

A môj súbor /boot/message by vyzeral takto:

  System Boot Menu
  ================
  1 - Linux
  2 - Windows

LILO je veľmi dobre konfigurovateľný zavádzač. Nie je obmedzený len na bootovanie Linux-u, alebo DOS-u. Môže nabootovať prakticky čokoľvek. Manuálové stránky pre lilo(8) a lilo.conf(5) poskytujú viac detailnejších informácií.

Čo ak LILO nezafunguje? Existujú situácie, kedy LILO na danom počítači jednoducho nezafunguje. Našťastie existuje aj iný spôsob, ako duálne bootovať Linux a Windows.

Použitie LOADLIN

Túto metódu môžete použiť, ak LILO nefunguje na vašom systéme, alebo ak jednoducho LILO nechcete použiť. Táto metóda je tiež ideálna pre užívateľa, ktorý často preinštalováva Windows. Pri každom preinštalovaní Windows prepíšu Master Boot Record a teda zničia akúkoľvek inštaláciu LILO. S LOADLIN-om vás tento problém nebude trápiť. Najväčšou nevýhodou je, že LOADLIN môžete použiť len na bootovanie Linux-u.

Ak sa rozhodnete pre LOADLIN, môžete nainštalovať operačné systémy v ľubovoľnom poradí. Buďte opatrní čo sa týka inštalovania vecí do Master Boot Record, to nie je to, čo chcete. LOADLIN sa spolieha na to, že Windows partícia je bootovateľná. Počas inštalácie Slackware-u dajte pozor na to, aby ste preskočili nastavovanie LILO.

Po nainštalovaní operačných systémov, nakopírujte súbor lodlinX.zip (kde “X” je číslo verzie, ako napríklad “16a”) z domovského adresára root-a na Windows partíciu. Tiež nakopírujte obraz jadra na Windows partíciu. Na to aby ste to urobili, musíte byť v Linux-e. Tento príklad ukazuje, ako to spraviť:

  # mkdir /win
  # mount -t vfat /dev/hda1 /win
  # mkdir /win/linux
  # cd /root
  # cp loadlin* /win/linux
  # cp /vmlinuz /win/linux
  # cd /win/linuz
  # unzip loadlin16a.zip
     

To vyrobí adresár C:\LINUX na vašej Windows partícii (za predpokladu, že je to /dev/hda1) a nakopírujete potrebné veci pre LOADLIN. Keď to máte hotové, budete musieť reštartovať do Windows, aby ste nakonfigurovali boot menu.

Keď ste už vo Windows, choďte do DOS promptu. Najprv si musíme overiť, že systém nie je nastavený tak, aby bootoval do grafického rozhrania.

  C:\>cd \
  C:\>attrib -r -a -s -h CONFIG.SYS
  C:\>edit CONFIG.SYS
     

Pridajte do súboru tento riadok:

  BootGUI=0
     

Uložte súbor a odíďte z editoru. Potom otvorte súbor C:\AUTOEXEC.BAT, aby sme pridali boot menu. Nasleduje príklad bloku bootovacieho menu tak, ako by mal vyzerať v súbore AUTOEXEC.BAT:

  cls
  echo System Boot Menu
  echo.
  echo 1 - Linux
  echo 2 - Windows
  echo.
  choice /c:12 "Vaša voľba? -> "
  if errorlevel 2 goto WIN
  if errorlevel 1 goto LINUX
  :LINUX
  cls
  echo "Štartujem Linux..."
  cd \linux
  loadlin c:\linux\vmlinuz root=/dev/hda2 ro
  goto END
  :WIN
  cls
  echo "Štartujem Windows..."
  win
  goto END
  :END

Kľúčový riadok je ten, kde sa spúšťa LOADLIN. Povieme mu, ktoré jadro nahrať, Linux-ovú root partíciu a to, že ju inicálne chceme pripojiť len na čítanie.

Nástroje na tieto dve metódy sú poskytované so Slackware Linux-om. Existujú mnohé iné zavádzače dostupné na trhu, ale tieto by mali fungovať pre väčšinu situácií duálneho bootovania.

Windows NT

Druhá najčastejšia situácia duálneho bootovania. Duálne bootovanie Windows NT a Linux-u predstavuje niekoľkonásobne viac problémov, než duálne bootovanie medzi Windows 9x a Linux-om. Ten, ktorý nás najviac zaujíma je ten, že ak Master Boot Record je prepísaný LILO-om, NT nebude schopné úspešne nabootovať. Preto musíme použiť OS Loader, ktorý je dodávaný s Windows NT. Kroky, popísané nižšie, ukazujú, ako by ste mali nastaviť duálne bootovateľný systém pre Windows NT a Linux.

 1. Nainštalujte Windows NT.

 2. Nainštalujete Linux a dajte pozor, aby ste LILO nainštalovali do superbloku Linux-ovej partície.

 3. Zoberte prvých 512 bytov z Linux-ovej root partície a uložte ich na Windows NT partíciu.

 4. Upravte C:\BOOT.INI pod Windows NT, aby ste pridali voľbu pre Linux.

Inštalovanie Winodws NT by malo byť v celku priamočiare, podobne ako inštalovanie Linux-u. Potom sa to ale trochu skomplikuje. Zobrať prvých 512 bytov Linux-ovej partície je ľahšie, než to znie. Na to, aby ste to dosiahli, budete musieť byť v Linux-e. Za predpokladu, že Linux-ová partícia je /dev/hda2, spustite tento príkaz:

  # dd if=/dev/hda2 of=/tmp/bootsect.lnx bs=1 count=512
   

A je to. Teraz budete potrebovať okopírovať bootsect.lnx na Windows NT partíciu. Tu narazíme na iný problém. Linux nemá stabilnú podporu pre zapisovanie na NTFS súborový systém. Ak ste nainštalovali Windows NT a naformátovali váš disk ako NTFS, budete musieť nakopírovať tento súbor na FAT disketu a potom ho prečítať pod Windows NT. Ak ste naformátovali Windows NT disk ako FAT, môžete ho jednoducho pripojiť pod Linux-om a prekopírovať tento súbor. Hociktorým spôsobom budete potrebovať dostať súbor /tmp/bootsect.lnx z Linux-ového disku na C:\BOOTSECT.LNX na disku Windows NT.

Posledným krokom je pridanie voľby do Windows NT boot menu. Pod Windows NT otvorte príkazový prompt.

  C:\WINNT>cd \
  C:\>attrib -r -a -s -h boot.ini
  C:\>edit boot.ini
   

Pridajte tento riadok na koniec súboru:

  C:\bootsect.lnx="Slackware Linux"
   

Uložte zmeny a ukončite editor. Keď reštartujete Windows NT, budete mať voľbu Linux v menu. Jej zvolením nabootujete do Linux-u.

Linux

Áno, ľudia to skutočne robia. Toto je skutočne najjednoduchší scenár duálneho bootovania. Môžete jednoducho použiť LILO a pridávať ďalšie položky do súboru /etc/lilo.conf. To je celé.