Linky

Linky sú ukazovateľe medzi súbormi. S linkamy, môžte dosiahnuť, že súbory existujú na mnohých miestach a sú dostupné pod mnohými menami. Existujú dva typy liniek: tvrdé a mäkké.

Tvrdé linky sú mená toho ktorého súboru. Môžu existovať len v rámci jedného súborového systému a sú zmazané, keď skutočné meno je zmazané zo systému. Niekedy sú užitočné, ale veľa užívateľov považuje mäkké linky za vsestrannejsie.

Mäkké linky, zvané tiež symbolické linky, môžu ukazovať na súbor mimo svojho súborového systému. Je to v skutočnosti malý súbor obsahujúci potrebnú informáciu. Môžete pridávať a rušiť mäkké linky bez toho aby ste ovplyvnili skutočný súbor.

Linky nemajä svoje vlastné prístupové práva alebo vlastníctvo, miesto toho odrážajú prístupové práva súboru, na ktorý ukazujú. Slackware väčšinou používa mäkké linky. Tu je bežný príklad:

   $ ls -l /bin/sh
   lrwxrwxrwx   1 root     root     4 Apr  6 12:34 /bin/sh -> bash
   

Shell sh pod Slackware-om je vlastne bash. Mazanie linike sa robí pomocou rm. Program ln sa používa na vytváranie liniek. Tieto programy budú podrobnejšie popísané v Kapitole 10.