Montovanie zariadení

Ako sme už spomínali v sekcii Usporiadanie súborového systému v Kapitole 4, všetky disky a zariadenia sú jeden veľký súborový systém. Rôzne partície diskov, CD-ROM-ov, a diskiet sú všetky umiestnené do jedného stromu. Aby ste mohli pripojiť tieto disky do súborového systému tak aby ste k nim mohli pristupovať, musíte pužiť programy mount(1) a umount(1).

Niektoré zariadenia sú automaticky namontované, keď nabootujete svoj počítač. Sú vymenované v súbore /etc/fstab . Čokoľvek čo chcete aby bolo namontované automaticky dostane svoj riadok v tomto súbore. Pre každé iné zariadenie, budete musieť zadať príkaz vždy, keď ho budete chcieť použiť.

fstab

Pozrime sa na ukážkový súbor /etc/fstab:

  /dev/sda1    /        ext2    defaults    1  1
  /dev/sda2    /usr/local   ext2    defaults    1  1
  /dev/sda4    /home      ext2    defaults    1  1
  /dev/sdb1    swap      swap    defaults    0  0
  /dev/sdb3    /export     ext2    defaults    1  1
  none      /dev/pts    devpts   gid=5,mode=620 0  0
  none      /proc      proc    defaults    0  0
  /dev/fd0    /mnt      ext2    defaults    0  0
  /dev/cdrom   /cdrom     iso9660   ro       0  0
  

Prvý stĺpec je meno zariadenia. V tomto prípade, zariadenia je päť partícií rozložených na dvoch SCSI diskoch, dva špeciálne súborové systémy, ktoré nepotrebujú zariadenie, disketu a CD-ROM disk. Druhý stĺpec určuje, kde sa zariadenie namontuje. To musí byť meno súboru, okrem prípadu swap partície. Tretí stĺpec je typ súborového systému na zariadení. Pre normálny Linux-ový súborový systém to bude ext2 (druhý rozšírený súborový systém). CD-ROM disky sú iso9660, a Windows-ové zariadenia budú buď msdos alebo vfat.

Štvrtý stĺpec je zoznam volieb, ktoré sa použijú pri montovaní súborového systému. “defaults” je takmer vždy postačujúce. Ale pre zariadenia, ktoré sú len na čítanie by mal byť zadaný príznak ro. Existuje veľa volieb, ktoré môžu byť použité. Podrobnejšie informácie nájdete v manuálovej stránke fstab(5). Posledné dva stĺpce používa fsck a iné programy, ktoré potrebujú manipulovať so zariadeniami. Tiež si vyhľadajte manuálovú stránku pre podrobnejšie informácie o ňom.

Keď inštalujete Slackware Linux, inštalačný program vytvorí väčšinu súboru fstab. Jediný prípad kedy ho budete potrebovať editovať je keď pridáte disky alebo chcete aby zariadenia boli montované automaticky pri bootovaní.

mount a umount

Pripojenie ďalšieho zariadenia do vášho súborového systému je ľahké. Všetko čo potrebujete použiť je program mount s niekoľkými voľbami. Použitie mount môžeme urobiť oveľa ľahšie ak zariadenie má svoju položku v súbore /etc/fstab. Napríklad, predstavme si, že chcem namontovať môj CD-ROM disk a že môj súbor fstab vyzerá tak ako v príklade v predchádzajúcej sekcii. Spustil by som mount takto:

  # mount /cdrom
  

Pretož v súbore fstab existuje položka pre tento montovací bod, mount vie aké voľby má použiť. Keby tam položka pre toto zariadenie nebola, musel by som použiť niekoľko prepínačov pre mount:

  # mount -t iso9660 -o ro /dev/cdrom /cdrom
  

Príkazový riadok obsahuje rovnaké informácie ako ukážkový fstab , ale aj tak si prejdeme všetky jeho časti. -t iso9660 je typ súborového systému zariadenia, ktoré sa má namontovať. V tomto prípade by to bol iso9660 súborový systém, čo je to čo väčšina CD-ROM diskov najčastejšie používa. -o ro hovorí mount-u aby namontoval zariadenie read-only. /dev/cdrom je meno zariadenia, ktoré sa má namontovať a /cdrom je miesto v súborovom systéme, kam sa má disk namontovať.

Prv než môžete vybrať disketu, CD-ROM alebo iné vyberateľné zariadenie, ktoré je práve namontované, musíte ho odmontovať. To sa robí pomocou programu umount. Nepýtajte sa, kam sa podelo “n” pretože, vám to nevieme povedať. Ako argument umount-u môžete použiť buď namontované zariadenie alebo montovací bod. Napríklad ak chcete odmontovať CD-ROM z predchádzajúceho príkladu, oba tieto príkazy budú fungovať:

  # umount /dev/cdrom
  # umount /cdrom