NFS disky

NFS je skratkou pre Network Filesystem - sieťový súborový systém. Nie je skutočnou časťou reálneho súborového systému, ale môžete ho použiť aby ste pridali ďalšie časti k namontovanému súborovému systému.

Veľké Unix-ove prostredia často zdieľajú niektoré programy, domovské adresáre a schránky elektronickej pošty. Zabezpečenie rovnakej kópie na každom stroje sa rieši pomocou NFS. NFS môžeme použiť na zdieľanie množiny domovských adresárov mediz všetkými pracovnými stanicami. Pracovné stanice, ktoré si namontujú tento NFS ho zdieľaju ako keby bol na nich samotných.

Detailnejšie informácie nájdete v sekcii nazvanej NFS (Network File System) v Kapitole 5 a manuálových stránkach pre exports(5), nfsd(8), a mountd(8).