cd

Príkaz cd sa používa na zmenu pracovného adresára. Jednoducho naťukáte cd nasledované cestou, na ktorú chcete zmeniť aktuálny adresár. Tu sú nejaké príklady:

   darkstar:~$ cd /bin
   darkstar:/bin$ cd usr
   bash: cd: usr: No such file or directory
   darkstar:/bin$ cd /usr
   darkstar:/usr$
   

Všimnite si, že bez uvádzacieho lomítka, sa pokúsi zmeniť adresár na pod-adresár aktuálneho adresára.

Príkaz cd nie je ako ostatné príkazy. Je to vstavaný príkaz shell-u. Vstavané príkazy shell-u sú rozobrané v sekcii nazvanej Premenné prostredia v Kapitole 8. Teraz to vám to možno nedáva zmysel. V podstate to znamená, že pre tento príkaz neexistuje manuálová stránka. Namiesto toho musíte použiť pomoc shell-u. Takto:

   $ help cd
   

To zobrazí voľby pre cd a ich návod, ako ich používať.