more

more(1) nazývame stránkovač. Často výstup nejakého program je príliš dlhý na to aby sa vošiel na jednu obrazovku. Jednotlivé programy nevedia ako vtestnať svoj výstup na oddelené obrazovky. Prenechávajú túto prácu stránkovaču.

Program more rozdelí výstup do jednotlivých obrazoviek a čaká na stlačenie medzery pred pokračovaním na ďalšiu obrazovku. Stlačením klávesy Enter postúpi vo výstupe o jeden riadok. Tu je dobrý príklad:

   $ cd /usr/bin
   $ ls -l
   

To by malo chvíľu rolovať. Aby sme rozdelili výstup na obrazovky, jednoducho ho pošleme rúrou cez more:

   $ ls -l | more
   

To je znak rúra (shift spätné lomítko). Rúrra je skratka pre “vezmi výstup ls a pošli ho do more”. Rúrou môžete poslať cez program more prakticky čokoľvek, nie len ls. Posielanie rúrou je tiež popísané v sekcii nazvanej Presmerovanie vstupu/výstupu a posielanie rúrou v Kapitole 8.