less

Program more je celkom užitočný, ale často zistíte, že ste prešli až za obrazovku, ktorú ste chceli. more nedáva možnosť vrátiť sa. Program less(1) poskytuje túto funkcionalitu. Používa sa rovnakým spôsobom ako program more takže predchádzajúce príklady sa dajú použiť aj tu. Takže less je viac než more.