cat

cat(1) je skratka pre “concatenate - spájať”. Povodne bol určený na spájanie textových súborov do jedného, ale môže byť použitý aj na mnoho iných účelov.

Aby ste spojili dva alebo viacero súborov do jedného, jednoducho napíšete zoznam súborov za program cat a potom presmerujete výstup do súboru. cat pracuje so štandardným vstupom a štandardným výstupom, takže musíte použiť shell-ové presmerovacie znaky. Napríklad:

   $ cat file1 file2 file3 > bigfile
   

Tento príkaz vezme obsah súboru file1, file2, a file3 a spojí ich dohromady. Výsledok je poslaný na štandardný výstup.

Môžete tiež použiť cat na zobrazovanie súborov. Veľa ľudí “cat”-uje textové súbory cez programy more alebo less takto:

   $ cat file1 | more
   

To zobrazí súbor file1 a pošle ho rúrou cez program more takže ho vidíte po obrazovkách.

Iný častý prípad použitia cat je kopírovanie súborov. Môžete kopírovať akékoľvek súbory s cat, takto:

   $ cat /bin/bash > ~/mybash
   

Program /bin/bash je okopírovaný do vášho domovského adresára a pomenovaný “mybash”.

cat má mnoho použití a tie, ktoré sme spomínali tu sú len niektoré. Pretože cat intenzívne používa štandardný vstup a štandardný výstup, je ideálny pre použitie v shell-ových skriptoch alebo ako časť iných komlexneších príkazov.