touch

touch(1) sa používa na zmenenie časovej pečiatky súboru. Pomocou tohto príkazu môžete zmeniť časovú pečiatku prístupu a modifikácie. Ak špecifikovaný súbor neexistuje touch ho vyrobí s nulovou dĺžhko a špecifikovaným menom. Na označenie súboru aktuálnym systémovým časom môžete použiť tento príkaz:

   $ touch file1
   

Existuje niekoľko volieb pre touch, vrátane volieb pre špecifikovanie časovej pečiatky, ktorá sa má nastaviť, čas, ktorý sa má použiť a mnohé ďalšie. Manuálová stránka ich popisuje podrobnejšie.