echo

Program echo(1) zobrazí špecifikovaný text na obrazovke. Reťazec, ktorý sa má zobraziť, špecifikujete za programom echo. Defaultne echo zobrazí reťazec a vytlačí za ním znak nového riadku. Môžete mu dať prepínač. Voľba -n potlačí vypísanie nového riadku. Voľba -e spôsobí, že echo bude hľadať v reťazci escape znaky a vykoná ich.