mkdir

mkdir(1) vytvorí nový adresár. Jednoducho špecifikujete adresár, ktorý chcete vytvoriť keď spustíte mkdir. Tento príklad vytvorí adresár hejaz v aktuálnom adresári:

   $ mkdir hejaz
   

môžete tiež špecifikovať cestu takto:

   $ mkdir /usr/local/hejaz
   

Prepínač -p povie mkdir aby vytvoril potrebné rodičovské adresáre. Predchádzajúci príklady by zlyhal keby /usr/local neexistoval. Voľba -p vytvorí /usr/local a /usr/local/hejaz:

   $ mkdir -p /usr/local/hejaz