ln

ln(1) sa používa na vytváranie liniek medzi súbormi. Tieto linky môžu byť buď tvrdé linky, alebo mäkké (symbolické) linky. Rozdiel medzi týmito dvoma druhmi liniek sme rozoberali v sekcii nazvanej Linky v kapitole 9. Ak chcete vytvoriť symbolickú linku ukazujúcu na adresár /var/media/mp3 a umiestniť ju do vášho domovského adresára, urobili by ste to takto:

   $ ln -s /var/media/mp3 ~/mp3
   

Prepínač -s hovorí ln aby urobilo symbolickú linku. Nasledujúci parameter je cieľ linky a posledný parameter je názov linky. V tomto prípade to jednoducho spraví súbor nazvaný mp3 vo vašom domovskom adresári, ktorý ukazuje na /var/media/mp3. Môžete linku nazvať ľubovoľne, stačí zmeniť posledný parameter.

Urobiť tvrdú linku je rovnako jednoduché. Všetko čo potrebujete urobiť, je vynechať prepínač -s Urobiť tvrdú linku z predchádzajúceho príkladu znamená nasledovné:

   $ ln /var/media/mp3 ~/mp3