cp

cp(1) Kopíruje súbory. Užívatelia DOS-u si všimnú jeho podobnosť príkazu copy. Existuje veľa prepínačov pre cp, takže predtým, než ho použijete by ste si mali pozrieť jeho manuálovú stránku.

Najčastejším použitím je použitie cp na kopírovanie súboru z jedného miesta na druhé. Napríklad:

   $ cp hejaz /tmp
   

Toto okopíruje súbor hejaz z aktuálneho adresára do adresára /tmp.

Mnoho užívateľov dáva prednosť tomu aby sa zachovávalie časové pečiatky, tak ako v tomto príklade:

   $ cp -a hejaz /tmp
   

Tak sa zaistí, že pri kopírovaní sa časové pečiaky nezmenia.

Na rekurzívne okopírovanie obsahu adresára do iného adresára, môžete použič takýto príkaz:

   $ cp -R adirectory /tmp
   

To okopíruje adresára adirectory do adresára /tmp.

cp má mnoho ďalších prepínačov, ktoré sú podrobne popísané v manuálovej stránke.