mv

mv(1) presúva súbory z jedného miesta na druhé. Užívatelia DOS-u si všimnú jeho podobnosť s príkazom move. Keď spúšťate mv poviete mu zdroj a cieľ. Tento príklad ukazuje bežné použitie mv:

   # mv myfile /usr/local/share/hejaz
   

mv má niekoľko prepínačov, ktoré sú detailnejšie popísané v manuálovej stránke.