rm

rm(1) vymaže súbory a adresárové stromy. Užívatelia DOS-u si všimnú jeho podobnosť s príkazmi del a deltree. rm môže byť veľmi nebezpečný, keď si nedáte pozor. Na rozdiel od DOS-u a Windows-u, Linux neposkytuje spôsob ako obnoviť súbory.

Na vymazanie jediného súboru špecifikujete jeho meno pri spustení rm:

   $ rm file1
   

Ak súbor nemá prístupové práva na zápis, môžete dostať chybové hlásenie o odopretí práv. Aby ste si vynútili vymazanie súboru bez ohľadu na čokoľvek, pridajte prepínač -f takto:

   $ rm -f file1
   

Na vymazanie celého adresára použijete prepínače -r a -f spolu. Toto je dobrý príklad ako môžete zmazať celý obsah vášho disku. To celkom isto nechcete urobiť. Ale, predsa len, tu je príkaz na to:

   # rm -rf /
   

Buďte veľmi opatrní s rm; môžete sa dobre seknúť. Existujú niekoľké ďalšie prepínače, podrobnejšie popísané v manuálovej stránke.