rmdir

rmdir(1) vymazáva adresáre zo súborového systému. Adresár musí byť prázdny prv než sa ho pokúsite vymazať. Syntax je jednoduchá:

   $ rmdir <directory>
   

Tento príklad vymaže podadresárhejaz v aktuálnom adresári:

   $ rmdir hejaz
   

Ak taký adresáre neexistuje, rmdir vám to povie. Môžete tiež špecifikovať celú cestu k adresáru, ktorý má byť vymazaný, tak ako to ukazuje nasledujúci príklad:

   $ rmdir /tmp/hejaz
   

Tento príklad sa pokúsi vymazať adresár hejaz v adresári /tmp.

Môžete tiež vymazať adresár a všetky jeho rodičovské adresáre špecifikovaním prepínača -p.

   $ rmdir -p /tmp/hejaz
   

Tento príkaz sa najprv pokúsi vymazať adresár hejaz v /tmp. Ak sa to podarí, pokúsi sa vymazať /tmp. rmdir bude takto pokračovať pokiaľ nedôjde k chybe, alebo pokiaľ celý strom nie je vymazaný.