Zhrnutie

Táto kapitola pokrýva mnoho programov na manipuláciu so súbormi a adresármi. Mali by ste vedie» ako vytvára», maza» a presúva» čokoµvek v súborovom systéme. Mali by ste tieľ vedie» ako vypísa» zoznam súborov alebo meni» ich čas ak treba. No a nakoniec by ste tieľ mali vedie», prečo rm -rf / je veµmi zlý nápad.