Foregrounding

Ak potrebujete interagovať s procesom umiestneným na pozadie, môžete ho preniesť naspäť na popredie. Ak máte len jeden proces na pozadí, môžete ho priniesť naspäť napísaním:

  $ fg

Ak program ešte neskončil, tak preberie kontrolu nad terminálom vy nedostanete naspäť prompt. Niekdy program skončí beh ešte kým je na pozadí. V takom prípade, dostanete takúto hlášku:

  [1]+ Done       /bin/ls $LS_OPTIONS

To vám hovorí, že proces na pozadí ( v tomto prípade ls - nič extra zaujímavé) už skončil.

Môžete mať niekoľko procesov na pozadí naraz. Keď sa to stane, budete potrebovať vedieť, ktorý proces chcete preniesť späť na popredie. Jednoducho napísaním fg prenesiete na popredie proces, ktorý bol ako posledný umiestnený na pozadie. Čo ak máte celý zoznam procesov na pozadí? Našťastie, bash obsahuje príkaz, ktorý vypíše zozname všetkých procesov na pozadí. Volá sa jobs a jeho výstup vyzerá takto:

  $ jobs
  [1]  Stopped         vim
  [2]- Stopped         amp
  [3]+ Stopped         man ps

Tu vidíte zoznam všetkých proces, ktoré boli umiestnené na pozadie. Ako vidíte, všetky sú zastavené. To znamená, že procesy sú prerušené. Číslo je akýsi identifikátor pre všetky procesy na pozadí. Identifikátor so znamienkom plus (man ps) je proces, ktorý bude umiestnený do popredia keď napíšete len fg.

Ak chcete dať na popredie vim, napíšete:

  $ fg 1

a vim vyskočí naspäť na konzolu. Umiestnenie procesu na pozadie, môže byť veľmi užitočné ak máte otvorený len jeden terminál cez dialup pripojenie. Môžete mať niekoľko programov bežiacich na tom jednom termináli, a prepínať hore dole medzi nimi.