ps

Takže teraz viete ako prepínať tam a naspäť medzi niekoľkými procesmi, ktoré ste naštartovali z príkazového riadku. A tiež viete, že existuje mnoho procesov bežiacich po celý čas. Takže ako si vypíšete všetky tieto programy? Nuž, použijete program ps(1). Tento program má mnoho volieb, takže tu si popíšeme len tie najpodstatnejšie. Úplný zoznam nájdete v manuálovoej stránke pre ps. Manuálové stránky sú podrobnejšie popísané v sekcii nazvanej man v Kapitole 2.

Jednoducho naťukaním ps dostanete zoznam programov bežiacich na vašom termináli. Mnoho krát, to bude veľmi krátky výpis:

  $ ps
   PID TTY     TIME CMD
   7923 ttyp0  00:00:00 bash
   8059 ttyp0  00:00:00 ps

Hoci to nie je veľa procesov, informácia je to typická. Použitím ps dostanete rovnaké stĺpce, bez ohľadu na to koľko procesov beží. Takže čo to všetko znamená?

Nuž, PID je identifkátor procesu. Všetky procesy majú unikátny identifikátor. Pri kerneloch 2.2.x, tento identifikátor procesu môže byť kdekoľvek medzi 1 a 32767. Každý proces má priradený nasledujúci voľný PID. Keď proces skončí (alebo je zabitý, ako uvidíte v nasledujúcel sekcii), odovzdá svoje PID. Keď sa dosiahne maximálne PID, ako nasledujúce bude vybrané najnižšie voľné. To sa pravdepodobne zmení v nadchádzajúcej sérií jadra 2.4 a so zavedením 32-bitových PID.

Stĺpec TTY ukazuje, na ktorom termináli proces beží. Spustením samotného ps len vypíše zoznam programov bežiacich na aktuálnom termináli, takže všetky procesy ukazjú rovnakú informáciu v stĺpci TTY. Ako môžete vidieť, oba vypísané procesy bežia na ttyp0. To naznačuje, že boli spustené z iného stroja, alebo z nejakého X terminálu.

Stĺpec TIME ukazuje koľko CPU času už proces bežal. To je rozdielne od skutočného množstva času, čo proces beží. Pamätajte si, že Linux je mnohoúlohový operačný systém. Existuje veľa procesov bežiacich celú dobu, a každý z týchto procesov dostáva malý kúsok času procesora. Takže stĺpec TIME by mal ukazovať oveľa menej času pre každý proces, než v skutočnosti trvá, kým zbehne. Ak vidíte viac než niekoľko minút v stĺpci TIME, môže to znamenať, že niečo nie je v poriadku.

No a nakoniec stĺpec CMD ukazuje aký program to vlastne je. V tomto stĺpci je len základné meno programu, nie prepínače, parametre alebo podobné informácie. Aby sme získali tieto informácie, budeme potrebovať použiť jednu z mnohých volieb programu ps. Popíšeme ich len stručne.

Úplný zoznam procesov bežiacich na vašom systéme môžete dostať správnou kombináciu prepínačov. Výsledkom bude pravdepodobne dlhý výpis procesov ( päťdesiatpäť na mojom laptope zatiaľ čo píšem túto vetu), takže skrátim výstup:

  $ ps -ax
  PID TTY   STAT  TIME COMMAND
   1 ?    S   0:03 init [3]
   2 ?    SW   0:13 [kflushd]
   3 ?    SW   0:14 [kupdate]
   4 ?    SW   0:00 [kpiod]
   5 ?    SW   0:17 [kswapd]
  11 ?    S   0:00 /sbin/kerneld
  30 ?    SW   0:01 [cardmgr]
  50 ?    S   0:00 /sbin/rpc.portmap
  54 ?    S   0:00 /usr/sbin/syslogd
  57 ?    S   0:00 /usr/sbin/klogd -c 3
  59 ?    S   0:00 /usr/sbin/inetd
  61 ?    S   0:04 /usr/local/sbin/sshd
  63 ?    S   0:00 /usr/sbin/rpc.mountd
  65 ?    S   0:00 /usr/sbin/rpc.nfsd
  67 ?    S   0:00 /usr/sbin/crond -l10
  69 ?    S   0:00 /usr/sbin/atd -b 15 -l 1
  77 ?    S   0:00 /usr/sbin/apmd
  79 ?    S   0:01 gpm -m /dev/mouse -t ps2
  94 ?    S   0:00 /usr/sbin/automount /auto file /etc/auto.misc
  106 tty1   S   0:08 -bash
  108 tty3   SW   0:00 [agetty]
  109 tty4   SW   0:00 [agetty]
  110 tty5   SW   0:00 [agetty]
  111 tty6   SW   0:00 [agetty]
  [output cut]

Väčšina týchto procesov sa štartuje počas bootovanie na väčšina systémov. Ja som už urobil nejaké modifikácie na mojom systéme, takže vo vašom prípade to bude pravdepodobne trocha iné. Napriek tomu budete vidieť väčšinu týchto procesov aj na svojom systéme. Ako môžete vidieť, tieto prepínače zobrazujú aj parametre bežiacich procesov. Prináša tiež niekoľko ďalších stĺpcov a iný zaujímavý výstup.

Najprv si všimnete, že väčšina týchto procesov je vypísaných ako bežiacich na tty “?”. To sú procesy, ktoré boli naštartované z terminálu, ktorý už nie je aktívny. Preto, už nie sú spojené so žiadnym konkrétnym terminálom.

Po druh, je tu nový stĺpec: STAT. Ukazuje stav procesu. S znamená spiaci: proces čaká na to, že sa niečo stane. Z znamená zombia. Zombia je taký proces, ktorého rodič zomrel, a zanechal po sebe proces potomka. To nie je dobrá vec.

Ak chcete vidieť ešte viac informácií o bežiacich procesoch, skúste toto:

  $ ps -aux
  USER    PID %CPU %MEM  VSZ RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
  root     1 0.0 0.0  344  80 ?    S  Mar02  0:03 init [3]
  root     2 0.0 0.0   0  0 ?    SW  Mar02  0:13 [kflushd]
  root     3 0.0 0.0   0  0 ?    SW  Mar02  0:14 [kupdate]
  root     4 0.0 0.0   0  0 ?    SW  Mar02  0:00 [kpiod]
  root     5 0.0 0.0   0  0 ?    SW  Mar02  0:17 [kswapd]
  root    11 0.0 0.0 1044  44 ?    S  Mar02  0:00 /sbin/kerneld
  root    30 0.0 0.0 1160  0 ?    SW  Mar02  0:01 [cardmgr]
  bin     50 0.0 0.0 1076 120 ?    S  Mar02  0:00 /sbin/rpc.port
  root    54 0.0 0.1 1360 192 ?    S  Mar02  0:00 /usr/sbin/sysl
  root    57 0.0 0.1 1276 152 ?    S  Mar02  0:00 /usr/sbin/klog
  root    59 0.0 0.0 1332  60 ?    S  Mar02  0:00 /usr/sbin/inet
  root    61 0.0 0.2 1540 312 ?    S  Mar02  0:04 /usr/local/sbi
  root    63 0.0 0.0 1796  72 ?    S  Mar02  0:00 /usr/sbin/rpc.
  root    65 0.0 0.0 1812  68 ?    S  Mar02  0:00 /usr/sbin/rpc.
  root    67 0.0 0.2 1172 260 ?    S  Mar02  0:00 /usr/sbin/cron
  root    77 0.0 0.2 1048 316 ?    S  Mar02  0:00 /usr/sbin/apmd
  root    79 0.0 0.1 1100 152 ?    S  Mar02  0:01 gpm
  root    94 0.0 0.2 1396 280 ?    S  Mar02  0:00 /usr/sbin/auto
  chris   106 0.0 0.5 1820 680 tty1   S  Mar02  0:08 -bash
  root    108 0.0 0.0 1048  0 tty3   SW  Mar02  0:00 [agetty]
  root    109 0.0 0.0 1048  0 tty4   SW  Mar02  0:00 [agetty]
  root    110 0.0 0.0 1048  0 tty5   SW  Mar02  0:00 [agetty]
  root    111 0.0 0.0 1048  0 tty6   SW  Mar02  0:00 [agetty]
  [output cut]

To poriadne veľa informácií. V podstate pribudla informácia o užívateľovi, ktorý naštartoval proces, koľko systémových zdrojov proces používa ( stĺpce %CPU, %MEM, VSZ, a RSS ), a v aký dátum bol proces naštartovaný. Prirodzene je to veľa informácií, ktoré sa môžu systémovému administrátorovi zísť. Tiež si všimnete niečo iné: informácie teraz zasahujú za kraj obrazovky takže ju už všetku nemôžete vidieť. Nuž, prepínač “-w” to vyrieši.

Nevyzerá to prekrásne, ale svoju prácu to odvedie. Teraz dostanete úplný výpis pre každý proces. O procesoch sa možno dozvedieť dokonca ešte viac informácií. Pozrite si veľmi podrobnú manuálovú stránku pre ps. Napriek tomu prepínače, ktoré sme ukázali sú najpopulárnejšie a sú to tie, ktoré budete najčastejšie potrebovať.