top

Nakoniec, je tu program, ktorý môžete použiť na zobrazenie obnovovanej informácie o procesoch bežiacich na vašom systéme. Tento program sa volá top(1), a spúšťa sa takto:

   $ top

To zobrazí plné obrazovku informácií o procesoch bežiacich na systéme a tiež niektoré celkové informácie o systéme. To zahŕňa priemerné zaťaženie, počet procesov, stav CPU, informáciu o voľnej pamäti a detaily o procesoch vrátane PID, užívateľa, priority, informácie o použití CPU a pamäte, čase behu a mena programu.

Obrázky 11-1. ukážkový výstup programu top.

Volá sa top pretože programy najnáročnejšie na CPU budú vypísané navrchu. Zaujímavé je, že top bude vypísaný ako prvý na väčšine neaktívnych (a niektorých aktívnych) systémoch kvôli svojej náročnosti na CPU. Napriek tomu topje celkom užitočný na zistenie, ktorý program sa zle správa a musí byť zabitý.