Správne zastavenie systému

Správne zastavenie systému je veľmi dôležité. Jednoduché vypnutie môže spôsobiť závažné poškodenie súborového systému. Keď je systém zapnutý, pracuje s rôznymi súbormi aj keď vy sami nič nerobíte. Pamätajte si, že stála existuje veľa procesov bežiacich v pozadí. Tieto procesy riadia systém a držia mnoho súborov otvorených. Keď systém len vypnete, tieto súbory nie sú poriadne uzavreté a poškodia sa. Podľa toho, ktoré súbory sa poškodia, systém môže byť trvale zničený. V každom prípade, budete pri najbližšom bootovaní prejsť zdĺhavou procedúrou kontroly súborového systému.

Takže, keď sa chystáte reštartovať alebo vypnúť váš počítač, je dôležité urobiť to správnym spôsobom. Existuje niekoľko spôsobov ako to urobiť; môžete si vybrať tú, ktoré vám pripadá najzábavnejšia. Väčšina spôsobov vypínania systému možno aplikovať aj na reštartovanie.

Prvá metóda spočíva v použití programu shutdown(8) a je pravdepodobne najpopulárnejšia. shutdown možno kedykoľvek použiť na reštartovanie alebo vypnutie systému, a môže zobraziť správu všetkým užívateľom na systéme, informujúcu o tom, že zystém sa zastavuje.

Základné použitie shutdown-u na vypnutie počítača je:

   # shutdown -h now

V tomto prípade, nebudeme posielať užívateľom žiadnu zvláštnu správu; uvidia defaultnú správu shutdown-u. “now (teraz)” je čas kedy chceme zastaviť systém a “-h” znamená zastaviť systém. Toto nie je veľmi prívetivý spôsob bežania mnoho-užívateľského systému, ale celkom dobre to funguje na počítači doma. Na multi-užívateľskom systéme by bolo vhodnejšie dať každému včasné varovanie:

   # shutdown -h +60

Toto zastaví systém za hodinu (60 minút), čo je celkom postačujúce na normálnom mnohoužívateľskom systéme. Veľmi dôležité systémy by mali plánovať svoju údržbu ďaleko dopredy a poslať varovanie o nich v /etc/motd(5).

Reštartovanie systému používa rovanký príkaz, ale s “-r” namiesto “-h”:

   # shutdown -r now

Môžete použiť rovnaký zápis času s shutdown -r ako pri shutdown -h. Je ešte mnoho iných vecí, ktoré môžete so shutdown-om urobiť na ovplyvnenie toho kedy bude systém zastavený alebo reštartovaný. Detaily nájdete v manuálovej stránke.

Druhý spôsob ako zastaviť alebo vypnúť počítač je použítím programov halt(8) a reboot(8). Ako napovedajú ich mená, halt okamžite zastaví operačný systém a reboot reštartuje systém. reboot je jednoducho symbolická linka na halt. Spúšťajú sa takto:

   # halt
   # reboot

Iný spôsob ako reštartovať alebo zastaviť systém na nižšej úrovni, je hovoriť priamo s init-om. Všetky ostatné metódy sú jednoducho len pohodlnejšie spôsoby ako hovoriť s init-om, ale môžete mu priamo povedať čo má spraviť pomocou telinit(8) (všimnite si, že má len jedno “l”). Použitie telinit povie init-u, do ktorej úrovne behu má prejsť, čo spôsobí spustenie špeciálneho skriptu. Tento skript zabije alebo spustí procesy potrebné pre danú úroveň behu. To funguje pre reštartovanie, ale aj zastavovanie systému pretože oboje sú vlastne špeciálne úrovne behu.

   # telinit 0

Úroveň behu 0 je halt mód. Keď povieme init-u aby prešiel na úroveň behu 0, spôsobí to zabitie všetkých procesov, odmontovanie všetkých súborových systémov a zastavenie počítača. To je celkom správny postup ako zastaviť systém. Na mnohých laptopoch to tiež spôsobí vypnutie počítača.

   # telinit 6

Úroveň behu 6 je reštartovací mód. Všetky procesy budú zabité, všetky systémy budú odmontované a počítač bude reštartovaný. To je celkom správny postup reštartovania systému.

Existuje ešte jeden spôsob reštartovania systému. Všetky ostatné metódy vyžadujú aby ste boli root-om. Ale počítač možno reštartovať aj keď nie ste root, za predpokladu, že máte fyzický prístup ku klávesnici. Urobením trojprstého pozdravu (control-alt-delete) spôsobí okamžité reštartovanie počítača. V skutočnosti sa spustí program /usr/sbin/ctrlaltdel(8). Takže ak tento program má zvláštne prístupové práva alebo neexistuje, stlačenie týchto kláves nebude účinné.