Zhrnutie

Táto kapitola rozoberá procedúry pridávania a mazania užívateľa a skupín. Mali by ste byť schopní vykonávať tieto úlohy pomocou pripravených skriptov a aj ručne, ak by bolo treba. Navyše by ste mali vedieť, čo jednotlivé kroky pridávania užívatelia robia, mali by ste poznať techniky výberu hesla a spôsoby menenia užívateľových informácií. No a nakoniec by ste mali vedieť ako správne zastaviť systém a čo je dôležité spraviť. To všetko sú dôležité časti administrácie systému či už je to váš domáci počítač alebo veľký sieťový server.