finger

finger(1) zistí informácie o špecifikovanom užívateľovo. Dáte finger-u užívateľovo prihlasovacie meno alebo mailovú adresu a on sa pokúsi kontaktovať príslušný server a získať z neho užívateľovo prihlasovacie meno, kanceláriu, telefónne číslo, a iné informácie. Tu je príklad:

   $ finger johnc@idsoftware.com

finger Môže vrátiť meno užívateľa, stav mailu, telefónne čísla a súbory označované ako “bodka plan” a “bodka project” Prirodzene informácie, ktoré vráti sú rôzne pri každom finger serveri. Ten, ktorý je v Slackware-i vracie defaultne takúto informáciu:

Prvé štyri položky možno nastaviť programom chfn. Ukladá tieto informácie do súboru /etc/passwd. Aby ste zmenili informáciu vo vašich súboroch .plan či .project jednoducho ich upravte vaším obľúbeným textovým editorom. Musia byť vo vašom domovskom adresári a musia sa volať .plan a .project.

Mnoho užívateľov používa finger na svoje vlastné konto z iného stroja aby sa rýchlo pozreli, či majú nejakú novú elektornickú poštu. Alebo môžete vidieť užívateľov plán alebo aktuálny projekt. John Carmack z id Software pravidelne obnovovuje svoj súbor .plan aby dal užívateľom na známnosť, na čom práve pracuje.

Podobne ako mnohé iné programy aj finger má prepínače. Viac informácií o špeciálnych prepínačom, ktoré môžete použiť, nájdete v manuálovej stránke.