telnet

Kedysi niekto vyhlásil, že telnet(1) je tá naj-super vec, ktorú kedy na počítačoch videl. Schopnosť prihlásiť sa na vzdialený počítač a robiť veci na inom počítači je to čo oddeľuje Unix a Unix-u podobné operačné systémy od iných operačných systémov.

telnet vám dovoľuje prihlásiť sa na počítač presne tak, ako keby ste sedeli pri jeho termináli. Po overení prihlasovacieho mena a hesla, dostanete shell prompt. Od tohoto okamihu môžete robiť všetko čo potrebuje textovú konzolu. Napísať e-mail, čítať newsgroup-y (novinové skupiny), presúvať súboru a tak ďalej. Ak bežíte X a telnet-nete sa na počítač z xterm-u, môžete spúšťať X programy na vzdialenom počítači a zobrazovať ich na svojom. Pozrite si sekciu nazvanú Exportovanie displeju v Kapitole 6, kde nájdete viac informácií.

Aby ste sa prihlásili na vzdialený stroj, použite takúto syntax:

   $ telnet <hostname>

Ak počítač odpovie, dostanete prihlasovací prompt. Zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo. A je to. Ste v shell-i. Na ukončenie telnet relácie použite buď príkaz exit alebo príkaz logout.

Important

IMPORTANT NOTE: telnet nešifruje informácie, ktoré posiela. Všetko je posielané v holom texte, dokonca aj heslá. Nie je vhodné používať telnet cez Internet. Miesto toho pouvažujte nad Secure Shell-om. Šifruje všetku premávku a je dostupný zadarmo. Viac informácií nájdete na http://www.ssh.org/ .