FTP klienti

FTP znamená File Transfer Protocol (protokol na prenos súborov). Dovoľuje vám posielať a prijímať súbory medzi dvoma počítačmi. Existuje FTP server a FTP klient. V tejto sekcii budeme hovoriť o klientoch:

Pre tých zvedavých “klient” ste vy. “Server” je počítač, ktorý odpovedá na vaše FTP požiadavky a nechá vás prihlásiť sa. Môžete sťahovať súbory z nahrávať súbory na server. Klient nemôže prijímať FTP kontakty, môže len kontaktovať servery.

ftp

Aby ste sa pripojili FTP server, jednoducho spustite program ftp(1) a špecifikujte počítač:

   $ ftp <hostname>

Ak počítač beží FTP server, opýta sa vás na prihlasovacie meno a heslo. Môžete sa prihlásiť ako vy, alebo ako “anonymous”. Anonymné FTP servery sú veľmi populárne ako archívy softwaru. Napríklad, ak chcete získať Slackware Linux cez FTP, musíte použiť anonymné FTP.

Keď sa už ras pripojíte, budete v prompte Once connected, you will be at the ftp>. Existujú špeciálne príkazy pre FTP, ale sú podobné iným štandardným príkazom. Nasleduje niekoľko základných príkazov s popisom:

Tabuľka 13-1. Príkazy ftp

PríkazyÚčel
lsVypíše zoznam súborov
cd <dirname>Zmeň adresár
put <filename>Stiahni súbor
put <filename>Nahraj súbor na server
hashPrepni indikátor štatistiky hash
promPrepni interaktívny mód pre sťahovanie
mget <mask>Stiahni súbor alebo skupin súborov; nahradzovacie znaky sú povolené
mput <mask>Nahraj súbor alebo skupinu súborov na server; nahradzovacie znaky sú povolené
quitOdhlás sa z FTP servera

FTP sa používa celkom jednoducho, ale chýba mu užívateľský interface na ktorý sú mnohí z nás v tejto dobe zvyknutí. Manuálová stránka hovorí o niektorých prepínačoch pre ftp(1).

ncftp

ncftp(1) (vyslovované ako “Nik-F-T-P”) je alternatíva pre tradičného ftp klienta, ktorý sa nachádza v Slackware-i. Je to stále textovo založený program, ale ponúka mnohé výhody oproti ftp, vrátane:

Defaultne sa ncftp pokúsi prihlásiť anonymne na sever, ktorý špecifikujete. Môžete ncftp prinútiť aby vám dalo prihlasovací prompt, ak použijete prepínač “-u” Keď už ste raz prihlásení, môžete použiť tie isté príkazy ako v ftp, ale všimnete si krajší interace, ktorý pracuje troch ako bash.

Obrázok 13-1. Ukážková obrazovka NcFTP.