email

Elektronická pošta je jedna z najpopulárnejších vecí, ktoré môžete na Internete robiť. V 1998 bola zverejnená štúdia, podľa ktorej bolo poslanej viac elektronickej pošty ako normálnej. Je skutočne bežná a užitočná.

Pod Slackware-om poskytujeme štandardný mailový server a niekoľko mailových klientov. Všetcia popisovaní klienti sú textovo založení. Veľa Windowsových užívateľov môže byť proti tomu, ale zistíte, že textovo založení klient je veľmi pohodlný, hlavne keď si kontrulujete mail na diaľku.

pine

pine (borovica)(1) nie je elm (brest). Aspoň tak vraví príslovie. Washingtonská univerzita vytvorila svoj program pre Internetové noviny a email, pretože potrebovala ľahký program na čítanie mail-u pre svojich študentov. pineje jeden z najpopulárnejších v súčasnosti používaných e-mail klientov a je dostupný takmer pre každú odrodu Unix-u a dokonca aj pre Windows.

Obrázok 13-2. Hlavné menu Pine.

Vidíte menu príkazov a na spodku riadok príkazových kláves. pine je naozaj komplexný program, takže tu nebudeme rozoberať každú črtu.

Keď chcete vidieť čo je vašej príchodzej schránke, stlačte i. Všetky správy sú vypísané so svojím dátumom, autorom a predmetom. Vyznačte správu, ktorú chcete, a stlačením enter ju zobrazíte. Stlačením r začnete odpovedať na správu, Keď máte odpoveď napísanú, stlačte Ctrl+X, a správa bude odoslaná. Môžete stlačiť i a dostanete sa späť do zoznamu správ.

Ak chcete zmazať správu, stlačte d. Tým označíte vysvietenú správu na zmazanie. pine zmaže označené správa, keď ukončíte program. pine vám tiež dovoľuje ukladať vášu poštu do priečinkov. Zoznam priečinkov môžete dostať stlačením l. Ak stlačíte v zozname správ s môžete uložiť správu do iného priečinku. Program sa vás opýta na meno priečinku, do ktorého má správu uložiť.

pine ponúka veľa, veľa fukncií; celkom isto by ste si mali pozrieť manuálovú stránku, kde nájdete viac informácií. Tá bude obsahovať najposlednejšie informácie o programe.

elm

elm(1) je iný populárny, textovo založený mailový klient. Hoci nie je tak priateľský k užívateľovi ako pine, je celkom isto na svete oveľa dlhšie.

Obrázok 13-3. Hlavná obrazovka Elm-u.

Defaultne sa nachádzate vo svojom príchodzom priečinku. Pre každú správu je vypísané jej číslo, dátum, odosielateľ a predmet. Použite kurzorové klávesy na vysvietenie správy, ktorú chcete. Prečítate ju stlačením klávesy Enter.

Na vytvorenie novej správy, stlačte v hlavnej obrazovke m. Klávesa d označí správu na zmazanie. A klávesa r odpovie na správu, ktorú práve čítate. Všetky tieto klávesy sú zobrazené na spodnej časti obrazovky s promptom.

Manuálová stránka hovorí o elm detailnejšie, takže by ste si ju mali preštudovať prv, než sa rozhodnete používať elm.

mailx

mailx(1) je mailový klient riadený z príkazového riadku. Je veľmi primitívny a vlastne neponúka takmer nič podobne užívateľskému rozhraniu. Napriek tomu, mailx sa vám zíde v časoch keď potrebujete rýchlo niečo poslať, pri písaní skriptov alebo hromadnom posielaním mailu, alebo niečo podobné.

Základný príkazový riadok je:

   $ mailx -s <predmet> <adresat>

mailx číta telo správy zo štandardného vstupu. Takže môžete poslať súbor do tohto programu a on ho pošle, alebo môžete iba naťukať text a stlačiť ctrl+D keď ste správu dopísali.

Tu je príklad poslania zdrojového súboru programu poštou inej osobe.

   $ cat randomfunc.c | mailx -s "Tu je ta funkcia" \
   asdf@example.net

Manuálová stránka vám povie viac o tom čo mailx dokáže, takže by ste sa do nej mali pozrieť prv, než ho začnete používať.