wget

wget(1) je riadkový nástroj, ktorý stiahne súbory zo špecifikovanej URL. Je užitočný na získavanie celých webových serverov na čítanie bez trvalého pripojenia, alebo pre bezpečnejšie sťahovanie súborov z HTTP alebo FTP serverov namiesto Netscape-u. Základná syntax je:

   $ wget <url>

Môžete tiež zadať prepínače. Napríklad takto stiahnete webový server Slackware:

   $ wget --recursive http://www.slackware.com

wget vytvorí adresár www.slackware.com a uloží súbory do neho, presne tak ako je to na originálnom serveri.

wget môže tiež sťahovať súbory z FTP serverov; stačí špecifikovať FTP URL namiesto HTTP.

wget má mnoho prepínačov, ktoré sa zídu pri serverovo špecifických skriptoch (napríklad pri zrkadlení serverov a tak ďalej). Manuálová stránka vám poskytne viac informácií.