Rozhovory s inými ľuďmi

talk

talk(1) umožňuje dvojici užívateľov si pokecať. Rozdelí obrazovku horizontálne na dve polovice. Návrh na debatu s iným užívateľom pošlete takýmto príkazom:

   $ talk <osoba> [ttyname]

Obrázok 13-5. Dvaja užívatelia v talk relácii.

Ak špecifikujete len užívateľské meno, požiadavka na debatu sa považuje za lokálnu, takže len lokálni užívatelia sú kontaktovaní. Ttyname je potrebné ak chcete zazvoniť užívateľovi an špecifickom termináli (ak je užívateľ prihlásený viac než raz). Požadovanú informáciu pre talk môžete získať od programu w(1).

talk môže tiež zazvoniť užívateľom na vzdialených systémoch. Ako užívateľovo meno jednoducho uveďte jeho mail-ovú adresu. talk sa pokúsi kontaktovať vzdialeného užívateľa na zadanom počítači.

talk je trocha obmedzený. Podporouje len dvoch užívateľov a je half-duplex (polo-obojsmerný).

ytalk

ytalk(1) je spätne kompatibilná náhrada za talk. V Slackware-i je pribalený ako program ytalk. Syntax je podobná, ale má niekoľko odlišností:

   $ ytalk <menouzivatela>[#ttyname]

Obrazovka 13-6. Traja užívatelia v ytalk relácii.

Meno užívateľa a terminál sú špecifikované rovnako ako pre talk, s tou výnimkou, že ich musíte zadať spolu oddelené znakom hash (#).

ytalk ponúka niekoľko výhod:

Ak ste administrátor servera, musíte zabezpečiť aby ntalk port bol povolený v súbore /etc/inetd.conf. ytalk to potrebuje aby správne fungoval.