bzip2

bzip2(1) je alternatívny kompresný program inštalovaný Slackware Linux-om. Používa odlišný kompresný algoritmus než gzip, čo má za následok niektoré výhody a niektoré nevýhody. Hlavná výhoda bzip2 je veľkosť skompresovaného súboru. bzip2 takmer vždy kompresuje lepšie než gzip. V niektorých prípadoch to môže vytvárať podstatne menšie súbory. To môže byť veľkou výhodou napríklad pre ľudí s pomalým modem-ovým pripojením.

Nevýhodou bzip2 je, že je náročnejší na CPU než gzip. To znamená, že bzip-ovanie súboru bude vo všeobecnosti trvať dlhšie a potrebuje CPU intenzívnejšie než gzip-ovanie súboru. Keď sa rozhodujete, ktorý kompresný program použiť, musíte zvážiť túto rýchlosť proti veľkosti kompresovaného súboru a určiť, čo z toho je dôležitejšie.

Použitie bzip2 je veľmi podobné gzip-u, takže popusu nebudeme venovať toľkočasu. Jednoducho zavoláte bzip2 s menom súboru, ktorý má kompresovať:

  $ bzip2 infile

Výsledný súbor, bude zvyčajne menší než vstupný súbor a bude sa volať infile.bz2. Podobne ako gzip, vstupný súbor už viac neexistuje pretože bzip2 nahradí vstupný súbor jeho skomprimovanou kópiou.

Môžete tiež použiť číselný riadkový prepínač na upravenie kompresného pomeru a rýchlosti tak ako pri gzip-e. Nasledovný príklad ukazuje ako dosiahnuť maximálnu kompresiu s bzip2 pri značnom využití CPU:

  $ bzip2 -9 infile

Existujú dva príkazy ako dekompresovať súbory končiace príponou .bz2, rovnako ako gzip. Na dekompresovanie bzip-ovaných súborov môžete použiť bzip2 alebo bunzip2(1). Použitie bzip2 vyžaduje prepínač na príkazovom riadku:

  $ bzip2 -d infile.bz2

To dekompresuje bzip-ovaný súbor a nahradí ho dekompresovanou kópoiu. Výsledný súbor bude mať tiež odtrhnutú príponu .bz2. Podobne môžete použiť bunzip2 na dekompresovanie súboru:

  $ bunzip2 infile.bz2

Oboma spôsobmi dostanete rovnaké správanie vďaka symbolickej linke. Checking out /bin/bunzip2 shows that it is simply a symbolic link to /bin/bzip2. Používa sa tu rovnaký trik ako pri gzip. Zistíte, že používanie rôznych mien, na dosiahnutie rozdielneho správania je obľúbený trik Linux-ových programátorov.

  $ cd /bin
  $ ls -l bunzip2
  lrwxrwxrwx  1 root root   5 Feb 2 09:45 /bunzip2 -> bzip2