zip

No a nakoniec existujú dva nástroje, ktoré môžete použiť na zip súbory. Tieto sú veľmi časté v svete Windows, takže Linux má programy, ktoré s nimi pracujú. Kompresný program sa volá zip(1), a dekompresný program sa volá unzip(1).

Kompresovanie jedného súboru je jednoduché:

   $ zip foo *

Tým vzninke súbor foo.zip, ktorý bude obsahovať všetky súbory v aktuálnom adresári. zip pridá príponu .zip automaticky, takže ju nemusíte uvádzať v mene súboru. Môžete ho tiež pustiť rekurzívne cez aktuálny adresár tak, že bude pridávať všetky adresáre, na ktoré cestou narazí:

   $ zip -r foo *

Dekompresovanie súborov je tiež ľahké.

   $ unzip foo

Tým rozbalíte všetky súbory z archívu foo.zip, vrátane všetkých adresárov, ktoré boli v archíve.

zip utility majú niekoľko pokročilých prepínačov pre vytváranie samo-rozbaľovacích archívov, vynechávanie súborov, riadenie veľkosti skompresovaného súboru, vypisovanie vykonávaných operácií, a mnoho ďalších. Viac sa o použítí prepínačov pre zip a unzip dočítaťe v manuálových stránkach.