Otváranie súborov

vi vám dovoľuje otvárať súbory z príkazového módu ako aj špecifikovanie súboru, ktorý má otvoriť, na príkazovom riadku. Aby ste otvorili súbor /etc/lilo.conf:

   :e /etc/lilo.conf

Ak ste urobili zmeny v aktuálnom bufri bez ich uloženia vi sa bude sťažovať. Stále však môžete otvoriť súbor bez uloženia aktuálneho bufra naťukaním :e!, nasledovaným medzerou a menom súboru. Vo všeobecnosti upozornenie vi môžu byť potlačené ak za príkaz pridáte výkričník.

Ak chcete znovu otvoriť aktuálny súbor, môžete to urobiť jednoducho naťukaním e!. To je užitočné, ak ste nejako pošahali súbor a chcete ho otvoriť nanovo.

Niektoré klony vi (napríklad, vim) dovoľujú otvorenie niekoľkých bufrov naraz. Napríklad, aby som otvoril súbor 09-vi.sgml v mojom domovskom adresári, zatiaľ čo mám otvorený iný súbor, môžem naťukať:

   :split ~/09-vi.sgml

Nový súbor je zobrazený v hornej polovici obrazovky a starý súbor je zobrazený v dolnej polovici obrazovky. Existuje mnoho príkazov, ktoré pracujú s rozdelenou obrazovkou a mnohé z týchto príkazov začínajú pripomínať EMACS. Najlepšie miesto, kde si môžete vyhľadať tieto príkazy by bola manuálové stránka pre váš klon vi. Dajte pozor na to, že mnohé klony nepodporujú myšlienku rozdelenj obrazovky, takže ju možno vôbec nebudete môcť použiť.