Ukladanie súborov

Existuje viacero spôsobov ako vo vi uložiť súbory. Ak chcete uložiť aktuálny bufer do súboru randomness, naťukáte:

   :w randomness

Keď ste už raz súbor uložili, jeho opätovné uloženie urobíte jednoducho naťukaním :w. Všetky zmeny budú zapísané do súboru. Po tom ako ste súbor uložili, budete vrátení do príkazového módu. Ak chcete súbor uložiť a ukončiť vi (veľmi bežná operácia), naťukáte :wq. To hovorí vi aby uložilo aktuálny súbor a vrátilo sa naspäť do shell-u.

Občas sa stáva, že potrebujete uložiť súbor označený len na čítanie. Môžete to urobiť pridaním výkričníka za príkaz na zápis, takto:

   :w!
   :wq!

Ale aj tak sa stanú prípady, keď nemôžete uložiť súbor (napríklad keď sa pokúšate editovať súbor, ktorý je vlastnený iným užívateľom). Ak sa to stane vi vám povie, že nemôže uložiť súbor. Ak naozaj chcete editovať súbor, budete sa musieť vrátiť a editovať ho ako root.