vi klávesy

Táto sekcia je stručný prehµad mnohých beľných príkazov vi. Niektoré z nich sme popísali vyąąie v tejto kapitola, zatiaµ čo mnohé budú nové.

Tabuµka 15-1. Pohyb

OperáciaKlávesa
vµavo, dole, hore, vpravoh, j, k, l
Na koniec riadku$
Na začiatok riadku^
Na koniec súboruG
Na začiatok súboru:1
Na riadok 47:47

Tabuµka 15-2. Editovanie

OperáciaKlávesa
Vymazanie riadkudd
Vymazanie piatich riadkov5dd
Prepísanie znakur
Vymazanie znakux
Vymazanie desiatich znakov10x
Vrátenie poslednej zmenyu
Spojenie aktuálneho a nasledujúceho riadkuJ

Tabuµka 15-3. Vyhµadávanie

OperáciaKlávesa
Hµadaj “asdf”/asdf
Hµadaj opačným smerom “asdf”?asdf
Opakuj posledné vyµadávanie smerom dopredu/
Opakuj posledné vyµadávanie smerom dozadu?

Tabuµka 15-4. Uloľenie a ukončenie

OperáciaKlávesa
Ukončenie:q
Ukončenie bez uloľenia:q!
Uloľ a ukonči:wq
Uloľ, bez ukončenia:w
Znovu nahraj aktuálne otvorený súbor:e!
Uloľ bufer do súboru asdf:w asdf
Otvor súbor hejaz:e hejaz
Načítaj súbor asdf do bufra:r asdf
Načítaj výstup ls do bufra:r !ls