Vytváranie značiek a značkovacích súborov (pre inštaláciu)

Inštalačný program Slackare obstaráva inštaláciu softwarových balíkov na váš systém. Existujú súbory, ktoré hovoria inštalačnému programu, ktoré balíky musia byť nainštalované, ktoré z nich sú voliteľné, a ktoré sú defaultne vybrané inštalačným programom.

Značkovací súbor je v adresári prvej softwarovej série a volá sa tagfile. Obsahuje zoznam balíkov v tej ktorej množine diskov a ich stav. Stav môže byť:

Tabuľka 16-3. Možnosti stavu v značkovacom súbore

VoľbaVýznam
ADDBalík je potrebný pre správne fungovanie systému
SKPBalík bude automaticky vynechaný
RECBalík nie je nutný, ale je odporúčaný
OPTBalík je voliteľný

Formát je jednoduchý:

   <meno balika>: <stav>
   

Jeden balík na riadok. Originálne značkovacie súbory pre každú softwarovú sériu sú uložené pod menom tagfile.org. Takže ak ten svoj pokazíte, môžete obnoviť originálny.

Mnohí administrátori dávajú prednosť písaniu svojich vlastných značkovacích súborov a štartovaniu inštalačného programu a vybraniu “full” (plná inštalácia). Inštalačný program bude čítať značkovacie súbory a vykoná inštaláciu podľa ich obsahu. Ak použijete REC alebo OPT, užívateľ dostane dialógové okno s otázkou, či chce alebo nechce nainštalovať daný balík. Preto sa odporúča aby ste sa držali ADD a SKP, keď píšete značkovcie súbory pre automatizovné inštalácie.

Len si dajte pozor na to aby značkovacie súbory boli zapísané na to isté miesto ako originály. Alebo môžete špecifikovať cestu k vlastným značkovacím súborom ak ich máte.