Zhrnutie

Teraz by ste mali byť oboznámení s myšlienkou softwarových balíkov a vedieť ako sa tieto používajú vo Slackware. Mali by ste byť oboznámení s rôznymi nástrojmi pre spravovanie softwarových balíkov a mali by ste vedieť ako ich používať. Najdôležitejšie časti tejto kapitoly rozoberajú ako inštalovať, odinštalovávať a robiť upgrade balíkov. To je najbežnejšie použitie nástrojov pracujúcich s balíkmi. Tiež by ste mali trocha chápať proces vytváranie a skúmania balíkov.